Verwoestend! . . .

Sinds 2002 werd Nederland bestuurd door deze twee. Dat is bijna 20 jaar. Nu is Nederland onzeker, stuurloos, verdeeld, zwak, uitgeleverd aan Brussel, en op de foute weg qua klimaat, immigratie, soevereiniteit. Onvermijdelijke uitkomsten.

Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. De Grondwet, internationale verdragen en het soort onderwerpen dat in de ministerraad wordt besproken geven een ruwe indicatie wat in de praktijk zoal de verantwoordelijkheden van de regering zijn. Naast een juridische benadering kunnen de verantwoordelijkheden ook in een meer maatschappelijk licht gezien worden.

Uit de beleidskeuzes van een regering blijkt waar zij zich zelf in het bijzonder verantwoordelijk voor voelt. Ook het parlement kan het kabinet voor bepaalde zaken verantwoordelijk houden. Wat staatsrechtelijk als overheidsverantwoordelijkheid wordt beschouwd zal uiteindelijk een weerspiegeling zijn van maatschappelijke opvattingen hierover.

Geplaatst op 30 januari 2021 door E.J. Bron: https://ejbron.wordpress.com/2021/01/30/verwoestend/

Verantwoordelijkheden van de regering – Parlement.com