Trump heeft 4 jaar lang de hele wereld in vrede gehouden, maar nu met Biden keert de wereld terug naar oorlogen en socialistische hel!

Donald Trump was de stem van het volk (net als Geert Wilders in Nederland), niet van oorlogszuchtige linkse globalisten en zelfverrijkers. Hij probeerde de afgelopen vier jaar zijn volk te bevrijden van de linkse fascisten, maar dat is hem uiteindelijk niet gelukt met gestolen verkiezingen, waarbij de corrupte linkse media een grote rol hebben gespeeld. In de loop van de afgelopen weken zijn er zoveel onomstotelijke bewijzen (video- en geluidsopnamen en getuigenissen onder ede) gekomen van grootscheepse fraude, dat men blind en doof moet zijn om nog te geloven, of onwillig om nog te blijven beweren dat de presidentsverkiezingen in Amerika eerlijk zijn verlopen. Toen er in Polen het plan was om per post te stemmen, verklaarde Brussel meteen dat het niet democratisch is, dus de Amerikaanse verkiezingen van 2020 waren ook niet democratisch. En iedereen weet: wat niet democratisch is, is crimineel. Zo ging het helaas ook bij deze verkiezingen in Amerika. Per post stemmen is zeer fraudegevoelig en dat is ook de reden waarom wij in Europa nog niet digitaal kunnen stemmen. We willen voorkomen dat er fraude kan optreden. En wie zegt dat deze verkiezingen eerlijk en democratisch waren? Zeggen dat degenen die deze verkiezing hebben gestolen? He, he. Niet de democratie, maar de Deep State (schaduwregering in de VS) heeft het voor het zeggen in de VS, die niets meer dan een zeer slecht uitgevoerde linkse poppenkast zijn…

Volgens politicoloog George Friedman bestaat de Deep State al sinds 1871 en gaat het onder de federale regering verder, waarbij het beleid wordt gecontroleerd en regelmatig wordt hervormd; in deze visie werd het Amerikaanse ambtenarenapparaat opgericht om de macht van de president te beperken.Voormalig NSA-leaker Edward Snowden heeft de term in het algemeen gebruikt om te verwijzen naar de invloed van ambtenaren op gekozen functionarissen: “De deep state zijn niet alleen de inlichtingendiensten, het is echt een manier om te verwijzen naar de loopbaanbureaucratie van de regering. Dit zijn ook ambtenaren,die in machtige posities zitten, die niet vertrekken als presidenten dat doen, die presidenten zien komen en gaan. Ze beïnvloeden het beleid, ze beïnvloeden presidenten. “…

Lees hier het zeer uitgebreide artikel:

https://zlj13051967.wordpress.com/2021/01/22/trump-heeft-4-jaar-lang-de-hele-wereld-in-vrede-gehoudenmaar-nu-met-biden-keert-de-wereld-terug-naar-oorlogen-socialistische-hel/