De cultuurmarxisten doet er alles aan burgeroorlog te ontketenen in Europa!

Het cultuurmarxisme en de islam de grootste bedreiging voor de westerse samenleving vormen.Wanneer we dieper in de geschiedenis van het ‘cultuurmarxisme’ graven, vinden we de contouren van een gevaarlijke fantoom, die zijn wortels heeft in de woelige jaren van de 20ste eeuw. Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val, viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd de Koude Oorlog beëindigd. Niettemin kwamen vroegere communisten in Europa als socialisten aan de macht (Barroso), zonder dat zij werden aangesproken op hun verleden.Het was een slimme operatie van de Sowjet KGB om eind jaren zestig overal op universiteiten in het Westen opstanden aan te stichten. Daar begon het mee. Zo zijn de universiteiten gekaapt door marxisten. Alle conservatieve hoogleraren werden beschimpt, en moesten eruit. Zo’n coup van het onderwijs is slim, want dan beheers je meteen alle volgende generaties. Je hoeft geen regeringen omver te werpen, en je sluipt op een ongeziene manier naar binnen.Het is een landelijk gecontroleerde linkse hersenspoeling…

Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag.En om het volk afleiding te bieden wordt het rijkelijk voorzien van ‘brood en spelen‘. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden.De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen‘); de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn). ..

De cultuurmarxisten hebben de weg vrij gemaakt voor de opkomst van de islamisering van de Westerse samenleving.Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie.Ze willen veel islamitische stemmers aan zich binden en hebben ze massaal binnengehaald en zo het gevaar van islamitische aanslagen bewerkstelligd, blind voor het gevaar voor de eigen bevolking.De angst voor islamitische aanslagen wordt steeds groter en zodoende worden grote evenementen in Europa al afgezegd uit vrees voor veel slachtoffers. De islamieten  worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur‘ bejubeld.Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid (diplomaat en eerste voorzitter van de Europese Commissie) heeft de leden van het Europese parlement ertoe opgeroepen om de nationale en monoculturele staten uit te roeien. 

En zodoende zien we wat al jaren beleid is toch de socialistische aap uit de mouw komen.Wij leven nu in Nederland met steeds meer moslims die zich steeds dominanter beginnen te manifesteren en ons land vol zetten met hun moskeeën. Zo moeten wij aanhoren dat er van de minaretten getetterd wordt dat hun god Allah de allergrootste is, en dit terwijl ze in hun thuislanden zo goed als het hele christendom hebben vernietigd. Wordt dat dan onze toekomst?Het doel van de islam is om Europa te veroveren en daarvoor gebruiken ze de tactiek van de baarmoeder zoals voorgeschreven in de Koran. En wij mogen ons niet verzetten. Dat wordt niet getolereerd door onze cultuurmarxisten- identiteitenslopers…

De regeringen van West-Europese landen zijn al jaren bezig de fundamenten van de westerse beschaving ondergrafen en de westerse cultuur en beschaving te vernietigen.Wij wonen in Nederland, waar je bestraft wordt voor het vissen zonder vergunning met een hoge boete tot gevolg, of als je je identiteitsbewijs niet bij je hebt, ook voor kinderen. Maar niet voor illegalen zonder geldig paspoort. Als je in zo een land woont dan heb je het volste recht om te zeggen dat je geregeerd word door idioten, en geen gewone idiote, maar krankzinnige  idioten.Als dit zo doorgaat wordt Nederland-Europa langzaam maar zeker een onderhuidse vulkaan, waar op een gegeven moment een botsing niet meer te voorkomen is.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar politiek correcte partijen voor Europa betekent…

Landverraders en de islam knuffelaars drijven Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!Zonder corrupte media zou de ondergang van Europa onmogelijk zijn .De media zijn niet meer zoals vroeger- een nette meneer, maar een laaghartig en leugenachtig verlengstuk van de propagandabureaus van de elite-partijen.We staan nu aan de rand van een ravijn met onze Europesche beschaving.

https://zlj13051967.wordpress.com/2020/12/05/de-cultuurmarxisten-doet-er-alles-aan-burgeroorlog-te-ontketenen-in-europa/