PETA en andere dierenrechtengroepen werken samen nu het EU-dierproefverbod voor cosmetica wordt vernield!

Geplaatst op 24 november 2020 om 2:28PM door Melissa van den Aarssen

Zijn dierproeven voor cosmetica niet verboden in Europa?

De verbodsbepalingen waarvoor dierenverdedigers zo hard hebben gestreden – en die door het publiek en veel wetenschappers worden gesteund – worden verscheurd.

Duizenden dieren lijden in nieuwe proeven voor cosmetica-ingrediënten die volgens de chemicaliënwetgeving van de EU vereist zijn – en zonder goede reden. Deze ingrediënten worden al tientallen jaren veilig geproduceerd en op de markt gebracht in het kader van de EU-cosmeticaverordening. Bovendien kunnen fundamentele biologische verschillen tussen mensen en andere dieren betekenen dat de resultaten van dierproeven niet op betrouwbare wijze voorspellen wat er bij de mens zal gebeuren.

Het doel van de cosmeticaverordening is dat cosmeticaproducten veilig op de markt kunnen worden gebracht zonder nieuwe dierproeven.

Wist je dat dieren, ook zwangere vrouwtjes, nog steeds lijden als substanties door hun keel worden geduwd bij tests voor cosmetica in de EU? Ja, dat heb je goed gelezen. Ondanks het verbod op dierproeven voor cosmetica worden er nog steeds dieren gebruikt in wrede tests.

Naar aanleiding van oproepen van EU-autoriteiten om cosmetica-ingrediënten op dieren te testen, hebben PETA en andere vooraanstaande Europese dierenbeschermingsgroepen een gezamenlijke verklaring aan de leden van het Europees Parlement gestuurd waarin zij erop aandringen om de baanbrekende verbodsbepalingen voor het testen en op de markt brengen van cosmetica te handhaven. De gezamenlijke verklaring en lijst met ondertekenaars is hier te zien.

De gezamenlijke verklaring roept Europese besluitvormers op om ervoor te zorgen dat het historische verbod op dierproeven en de verkoop van op dieren geteste cosmetica – een baken van verandering voor dieren in de hele wereld – niet teniet wordt gedaan.

Wat doet PETA hieraan?

PETA is al heel lang een verdediger van dieren op dit gebied:

2013: EU-verboden op cosmeticaproeven en -marketing worden volledig geïmplementeerd.

Het EU-verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten en hun ingrediënten (de cosmeticaverordening) werd volledig van kracht en ging gepaard met een verbod op de verkoop van cosmetica in de EU die recentelijk op dieren zijn getest. Dit had moeten betekenen dat consumenten erop konden vertrouwen dat nieuwe cosmeticaproducten of -ingrediënten die na 11 maart 2013 werden ontwikkeld niet op dieren waren getest en dat er geen nieuwe proeven voor bestaande ingrediënten nodig zouden zijn. Van cruciaal belang is dat de Europese Commissie in 2013 heeft aangegeven dat ingrediënten die alleen in cosmetica worden gebruikt, niet mogen worden onderworpen aan eisen voor dierproeven in het kader van REACH – de Europese chemicaliënverordening.

2014: Dierproeven voor cosmetica sluipen via de achterdeur naar binnen

De Europese Commissie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) kondigen aan dat zij onder REACH nog steeds dierproeven kunnen vereisen voor chemische stoffen die uitsluitend worden gebruikt in cosmetica als de mogelijkheid bestaat dat werknemers er tijdens het productieproces aan worden blootgesteld, zelfs als het ingrediënt veilig wordt geacht voor gebruik door de consument.

2015: PETA start het nieuwe jaar met een campagne voor cosmetica

We hebben je hulp gevraagd door deze actieoproep te lanceren, en duizenden van jullie hebben ECHA en de Europese Commissie geschreven om er bij hen op aan te dringen om onder geen enkele omstandigheid toe te staan dat cosmetica-ingrediënten op dieren worden getest. De commissie antwoordde met een verklaring waarin zij bevestigde dat haar standpunt niet was veranderd. Niet goed genoeg!

Lees hier het hele artikel: https://www.peta.nl/blog/peta-en-andere-dierenrechtengroepen-werken-samen-nu-het-eu-dierproefverbod-voor-cosmetica-wordt-vernield/