Mondkapjes ‘plicht’

Schokkend! Het effect van het verschil tussen het dringend advies om een mondkapje te dragen en de mondkapjesplicht blijkt niet eens te zijn onderzocht. Geen enkele onderbouwing! Daarom is Forum voor Democratie tegen de #mondkapjesplicht #FVD 

Niets staat de invoering van de mondkapjesplicht op 1 december nog in de weg. De Tweede Kamer had tot donderdag om een stokje te steken voor de nieuwe coronamaatregel, maar deed dat niet.

De Partij voor de Dieren en Kamerlid Wybren van Haga hadden nog wel moties ingediend om de mondkapjesplicht de pas af te snijden, maar die kregen niet voldoende steun.

De Kamer had nog wel zorgen over de praktische uitvoering van de plicht. Zo wil SP-Kamerlid Maarten Hijink weten wanneer de plicht weer kan worden opgeheven en dat de mondkapjesplicht en het nu geldende advies in de routekaart worden opgenomen. Ook moeten er “eenduidige ondersteuning en regels” komen voor mensen die geen mondkapje kúnnen dragen vanwege een beperking of ziekte, vindt Hijink.

Beide voorstellen werden gesteund door een meerderheid van de Kamer.

Lees ook: Kamer steekt geen stokje voor invoering mondkapjesplicht – Leeuwarder Courant (lc.nl)

De bronafbeelding bekijken
NOG EVEN EN WIJ ZIJN DIT VERPLICHT!