DOKTERSVERKLARING MONDKAPJES!

DOKTERSVERKLARING Inzake het dragen van mondkapjes
Ongeacht de regelgeving is het voor de toonder van deze verklaring niet verantwoord om een mondkapje te dragen. Onderstaande onafhankelijke artsen verklaren het volgende over het dragen van mondkapjes:

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg:
Mogelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes: hoofdpijn,
luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de
weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.
Prof. Dr. Dolores Cahill: Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt.
Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige
virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen.
Dr. Kelly Victory Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren.

Mondkapjes zijn bedoeld voor zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan bovendien het risico op besmettingen vergroten.
Dr. Marije Berkelaar: “We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen”:
quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het
gebruik van desinfecterende handgel en mondkapjes, en misschien
zelfs een vaccin.
Dr. Carla Peeters,
immunoloog (voormalig
RIVM medewerker)

Door het dragen van een mondkapje is het moeilijker om genoeg
zuurstof binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed kan bij
langdurig gebruik dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe.
Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de
immuniteit.

Daarnaast kunnen (toxische) stoffen die gebruikt worden voor
mondkapjes in de longen terechtkomen. Die kunnen daar schade
veroorzaken en het risico op bacteriële en virale infecties
vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen aan de
verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje
is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om
door de stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden.

De officiële instantie waar de Nederlandse overheid haar beleid op baseert, het RIVM, verklaart over mondkapjes bovendien dat het nut van mondkapjes in openbare ruimte NIET bewezen is.
De toonder van deze verklaring mag er op vertrouwen dat de handhaving deze verklaring door onafhankelijke artsen respecteert en de integriteit van deze artsen niet ter discussie stelt. Artsen hebben de eed van Hippocrates afgelegd, waarmee zij altijd het belang en de gezondheid van de
cliënt of patiënt voorop stellen. De toonder van deze verklaring claimt dat u zijn of haar gezondheid laat prevaleren boven regeltjes of protocollen
.

Her en der geldt een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Ondanks dat er bijna geen besmettingen zijn, zoals we op het dashboard van het RIVM kunnen zien, hangt het wel in de lucht dat er een uitgebreide mondkapjesplicht komt in de openbare ruimte. Dit zelfs ondanks dat vele artsen en wetenschappers stellen dat het dragen van mondkapjes niet helpen … 

https://corona-nuchterheid.nl/nieuws/doktersverklaring-inzake-mondkapjes/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/11/kaartje-uitzondering-mondkapje

I REST MY CASE!