THE REAL TRUTH!

VACCINATIES OM DE WERELDBEVOLKING TE VERMINDEREN….

Bill Gates

(Door: Herman Boon)

Over hoeveel bewoners de aarde zou moeten tellen, zijn de meningen verdeeld. Vaak wordt een aantal genoemd dat veel lager ligt dan het huidige van ruim 7 miljard. Zo streeft Agenda 2030 van de Verenigde Naties naar 2 miljard aardbewoners. Daarvoor moet de bevolkingsgroei worden omgezet in een bevolkingskrimp.

Bill Gates, propagandist van bevolkingsreductie.

Een van de voorvechters van bevolkingsreductie is Bill Gates, oprichter van Microsoft en een van de rijkste mensen ter wereld. In 2008 stopte hij met zijn werkzaamheden bij Microsoft. Hij bleef nog aan als voorzitter en adviseur, maar ging meer tijd besteden aan de Bill & Melinda Gates Foundation. In maart 2020 maakte hij bekend dat hij ook uit de Raad van Bestuur van Microsoft zou stappen.

In zijn TED-talk in 2010, maar ook bij andere gelegenheden heeft Gates zich uitgesproken voor bevolkingsreductie en gezegd dat hij zich daarvoor wil inzetten. Hij verklaarde dat hij ten opzichte van de verwachte stijging van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen een vermindering van 10 à 15% denkt te kunnen bereiken. Daarvoor wil hij gebruik maken van gezondheidszorg, vaccinaties en geboortebeperking, een uitspraak die hem op kritiek kwam te staan. Hij sprak niet lang geleden de hoop uit dat er een einde aan de beschuldigingen aan zijn adres zal komen wanneer de mensen de feiten zullen kennen en hoopte dat de vaccinatiebereidheid er niet onder zal lijden, maar de videofilm van de TED-talk, waarop te horen en te zien is dat hij het zegt, is op internet te vinden.

Gates´ stelling vraagt om een nadere verklaring, want door gezondheidszorg en vaccinaties leven mensen langer, waardoor de bevolking toeneemt. Zijn idee was: als ouders zien dat door goede gezondheidszorg en vaccinaties meer van hun kinderen de kindertijd overleven, zullen zij beseffen dat het niet langer nodig is veel kinderen te krijgen om zich van een oudedagsvoorziening te verzekeren. Dit besef leidt tot minder geboorten, waardoor de bevolking zou verminderen.

Deze redenering gaat niet op. De generatie van deze ouders heeft al grote gezinnen door de lagere kindersterfte en veroorzaakt juist een sterke groei van de bevolking. Pas de volgende generatie trekt hieruit lering en verwekt minder kinderen. En ook dan daalt de bevolkingsomvang nog niet; dit gebeurt pas als het gemiddeld aantal kinderen per vrouw lange tijd lager blijft dan 2. In bijna alle landen is het bewijs te vinden dat betere gezondheidszorg en hygiëne de bevolking sterk hebben vermeerderd. De verklaring van Gates is dus een drogreden.

Lees hier het hele artikel: https://ejbron.wordpress.com/2020/10/25/vaccinaties-om-de-wereldbevolking-te-verminderen/