Misdadig! Kindereuthanasie!

Stop kindereuthanasie in Nederland

Sta op tegen kindereuthanasie

De regering met daarin ChristenUnie en CDA blijkt tot vreselijke dingen in staat. Onchristelijke dingen.

Kindereuthanasie. Hoe verzin je het?

En hoe kunnen “christelijke” partijen hierin meegaan?

Want blijkbaar doen ze dat. Hugo de Jonge heeft zijn plan duidelijk voor ogen.

Op de website van NPO Radio 1 lezen we:

“De minister benadrukt dat de wet [de euthanasiewet] niet wordt veranderd, maar dat er een “nadere uitwerking van een strafuitsluitingsgrond” voor artsen komt. Die uitwerking gebeurt samen met het Openbaar Ministerie en organisaties van artsen. De strafuitsluitingsgrond moet ertoe leiden dat de arts niet strafbaar is. Verder wil De Jonge een speciale beoordelingscommissie.”

Hij wil dus kindereuthanasie mogelijk maken, zonder een wetsvoorstel dat eerst nog langs het parlement zou moeten!

Is dat uw idee van christendemocratie, Hugo de Jonge? Onchristelijk beleid doorvoeren via ondemocratische methoden?

De Canadese actiegroep Euthanasia Prevention Coalition (Coalitie ter Preventie van Euthanasie), die internationaal actief is, is een petitie gestart om wereldwijd tegen dit inhumane beleidsvoornemen te protesteren.

Klik nu hier om hun petitie tegen kindereuthanasie te lezen en ook te tekenen!

De ChristenUnie heeft aangegeven een eventuele regeling te beoordelen als die er ligt, maar ze zijn het er blijkbaar wel mee eens dat Hugo de Jonge als vertegenwoordiger van de regering waar zij onderdeel van zijn zo’n regeling gaat opstellen. Dit terwijl ze eerder nog aangaven zonder meer tegen kindereuthanasie te zijn.

Tegen kindereuthanasie, maar een regeling voor “actieve levensbeëindiging” is geen probleem? Dat is verwarring zaaien, of draaien. In elk geval niet erg christelijk.

We kunnen het niet laten gebeuren dat zulke gruwelijk inhumane wetgeving zonder slag of stoot wordt ingevoerd in Nederland.

Teken daarom ook de petitie tegen kindereuthanasie in Nederland van de internationale Euthanasia Prevention Coalition!

We mogen ook ongeneeslijk zieke kinderen niet aan hun lot overlaten, uiteraard. Die moeten we op alle mogelijke manieren steunen. Maar een spuitje geven?

Dat is geen christelijk beleid! En zo zien we: euthanasie is een hellend vlak. Het begon als een ‘oplossing’ (een hardvochtige oplossing!) voor ernstig zieke mensen, die volledig uitbehandeld zijn en volledig wilsbekwaam.

Nu dreigen ons ‘voltooid leven’, het ‘uit het leven helpen stappen’ van mensen die bijvoorbeeld depressief zijn, en kindereuthanasie.

Zijn depressieve mensen en kinderen in staat om een volledig eigen, weloverwogen keuze te maken over hun levenseinde?

De vraag stellen is haar beantwoorden. Natuurlijk niet!

Teken vandaag tegen het voornemen van de regering om kindereuthanasie op ondemocratische wijze door te voeren!

Met vriendelijke groet,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

P.S. Houd dit ook in gedachten bij de volgende verkiezingen. In België is kindereuthanasie helaas jaren geleden al ingevoerd. We moeten protesteren om te voorkomen dat dit nu ook in Nederland gebeurt!

Meer informatie:

Kabinet staat levensbeëindiging toe voor ongeneeslijk zieke kinderen tot 12 jaar (Nu.nl):

https://www.nu.nl/politiek/6083631/kabinet-staat-levensbeeindiging-toe-voor-ongeneeslijk-zieke-kinderen-tot-12-jaar.html

Actieve levensbeëindiging ook voor ongeneeslijk zieke kinderen (RD):

https://www.rd.nl/vandaag/politiek/actieve-levensbe%C3%ABindiging-ook-voor-ongeneeslijk-zieke-kinderen-1.1703798

Kabinet wil levensbeëindiging bij ongeneeslijk zieke kinderen tot 12 jaar toestaan (NPO Radio 1):

https://www.nporadio1.nl/binnenland/27021-kabinet-wil-levensbeeindiging-bij-ongeneeslijk-zieke-kinderen-tot-12-jaar-toestaan

RP: Ik kan niet garanderen of dit artikel daadwerkelijk als zodanig is gepubliceerd. Het is nl. te gek voor woorden om dit serieus te nemen!