Donald Trump: een onconventionele Vredestichter!

TRUMP DE BESTE PRESIDENT!

(Door: Rob Kern en Arjan Hebly)

Geen diplomatiek getrouwtrek, maar directe aanpak

Ook al heeft Deugend Nederland geen goed woord over voor Trump, toch is de wereld onder Trump veiliger geworden. Bovendien heeft deze ‘onbeschaafde’ president inmiddels heel wat wapenfeiten op zijn naam staan. Hij houdt niet van ellenlang diplomatiek getouwtrek in morsge VN-burelen, maar kiest voor een pragmatische aanpak waarmee hij successen behaalt. En hij is zeker geen angsthaas.

Verreweg het grootste deel van de “weldenkende” mensen in Nederland heeft de vaste overtuiging dat de afgelopen vier jaar een vreselijke zot aan het hoofd heeft gestaan van ’s werelds machtigste mogendheid, de VS. Dat laatste willen deze lieden ook nog wel eens betwijfelen, maar alla, daar gaat het hier nu even niet om. Er is vrijwel geen BN’er die zich schaamt om zijn walging over deze halve despoot – in hun ogen dan – te ventileren in welk medium dan ook. (RP: Deze groep laat zich schijnbaar misleiden door de Anti-amerikaanse idoten!)

Veiliger wereld

De beoordeling van de man Trump heeft veel met de vorm te maken, zo lijkt het. Daar komen we later nog op terug, maar nu eerst een paar opmerkingen over de inhoud: datgene wat Trump in deze vier jaar heeft bereikt. Over het algemeen kan worden verdedigd dat de wereld onder Trump veiliger is geworden. Het lijkt erop dat juist zijn blik naar binnen, naar Amerika zelf, ook de orde naar buiten toe ten goede is gekomen. Een mooiere paradox is bijna niet denkbaar. Het is als in een gezin. De primaire zorg van de ouders moet liggen bij de gezinsleden zelf en daarna bij die van de cirkels daarbuiten, niet andersom. En die zorg voor je eigen kring is daarna een afspiegeling van de zorg voor de kringen om je heen.

SIS  en Iran

Aan het begin van zijn ambtstermijn boekte Trump op buitenlands politiek terrein direct een aantal wapenfeiten. Hij beëindigde de oorlog in Syrië en het Kalifaat van ISIS, op dat moment zo groot als Duitsland, werd vermorzeld. Hij wist in zijn eerste buitenlandse reis in mei 2017 naar Saoedi-Arabië de denkrichting van de soennitisch-islamitische wereld te veranderen naar het niet langer ondersteunen van terroristische activiteiten in het buitenland en het met realisme tegemoet treden van de staat Israël.

Bovendien vinden de soennitische landen Trump aan hun kant in hun strijd tegen Iran. Deze sjiitische mogendheid heeft zich niet alleen in een voor het buitenland met rookgordijnen omgeven atoomprogramma weten te sjoemelen, maar zich er ook op toegelegd overal in de regio onrust te veroorzaken. Denk daarbij aan Syrië, Irak, Jemen, en Libanon met zijn Hezbollah. De Amerikaanse sancties voor Iran hebben de vorm van een wurggreep.

Historisch akkoord

De Amerikanen weten door hun economische macht ook bedrijven uit andere landen het zakendoen onmogelijk te maken. De Europese ‘bondgenoten’ staan er beteuterd naar te kijken. Zij hadden in het kielzog van Obama in 2015 juist hun kaarten gezet op Iran. En wat doet Trump? Juist het tegenovergestelde: hij treedt terug uit de Iran-deal en stekt zware sancties in.

Servië EN Kosovo

Voor Europa bereikte Trump een ongekend resultaat door de bemiddeling in de vrede tussen Servië en Kosovo, beide geen EU-lidstaten. Dit lijkt mogelijk een speldenprik, maar de betekenis hiervan is belangrijk. Kosovo is, als resultaat van de voormalige Ottomaanse expansiedrift, overwegend door moslims bewoond (overigens pas na de etnische zuiveringen door de Kosovaren van de Serviërs in de negentiger jaren). Servië daarentegen staat, samen met Hongarije en Polen, juist symbool voor de teweerstelling van Europa en de christelijke wereld tegen het Ottomaanse rijk

In 1999 hebben Europa, waaronder Nederland, en de toenmalige VS onder leiding van Bill Clinton, het nodig gevonden Belgrado en diverse andere Servische steden drie maanden lang te bombarderen. Is het Europa niet gelukt om deze open wond te helen, Donald Trump wel! En beide landen, Kosovo als eerste moslimland ter wereld, zullen hun ambassade verplaatsen naar Jeruzalem.

Over het algemeen kan worden verdedigd dat de wereld onder Trump veiliger is geworden. Het lijkt erop dat juist zijn blik naar binnen, naar Amerika zelf, ook de orde naar buiten toe ten goede is gekomen. Een mooiere paradox is bijna niet denkbaar. Het is als in een gezin. De primaire zorg van de ouders moet liggen bij de gezinsleden zelf en daarna bij die van de cirkels daarbuiten, niet andersom. En die zorg voor je eigen kring is daarna een afspiegeling van de zorg voor de kringen om je heen.

RP: Als je dit alles leest, dan is er slechts 1 conclusie: Amerika heeft met deze president de juiste keuze gemaakt!

https://ejbron.wordpress.com/2020/10/24/donald-trump-een-onconventionele-vredestichter-1/