HELP DIERPROEVEN TE STOPPEN!

rabbit, cat, monkey

DIEREN ZIJN NIET VAN ONS OM OP TE EXPERIMENTEREN, TE ETEN,TE DRAGEN, TE GEBRUIKEN VOOR AMUSEMENTOF TE MISHANDELEN OP WELKE MANIER DAN OOK.

Honden, katten, apen, paarden, muizen, ratten en veel andere dieren worden opengesneden, verbrand, vergiftigd en gedood in wrede en verouderde experimenten. Maar vandaag kun je helpen hun lijden te stoppen.

DIERPROEVEN: NIET MEER VANZELFSPREKEND!

In Nederland worden jaarlijks rond de 500.000 dieren gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en wettelijk voorgeschreven tests. Daarnaast zijn er ook nog eens zo’n 400.000 dieren die niet in een test terecht komen, maar wel gedood worden. De meeste experimenten worden gedaan op muizen en ratten, maar ook andere diersoorten, zoals cavia’s, konijnen, kippen, honden, katten, paarden, schapen, geiten, varkens, runderen, apen, vogels, vissen, en amfibieën worden ingezet. Ook voor onderwijs worden dieren gehouden. Bijvoorbeeld bij diergeneeskunde, maar ook op groenscholen.

De proefdieren worden in laboratoria of andere instellingen gefokt, maar ook uit het wild gevangen of in de eigen leefomgeving van het dier bestudeerd. Bij de proeven worden dieren vaak in hun welzijn aangetast, bijvoorbeeld omdat ze opzettelijk ziek gemaakt worden. Ze ervaren pijn en stress en worden na de test meestal gedood. Helaas wordt er steeds meer gewerkt met genetisch gemodificeerde dieren. Dat zal lange tijd leiden tot een stijging in het aantal dieren dat nodig is. 

proefdieren

Dierproef voor veiligheid

Meer dan de helft van de dierproeven wordt gedaan om meer kennis te krijgen over processen in het menselijk en dierlijk lichaam , om het ontstaan van ziekten en aandoeningen te bestuderen en medicijnen en vaccins te ontwikkelen. Ruim 25% van de tests op dieren wordt uitgevoerd om stoffen te testen op hun werkzaamheid en veiligheid voor de mens, dier en/of milieu. Dat is heel vaak al lang niet meer nodig, maar wettelijk verplicht. Industrie en onderzoekers staan ervoor open ermee te stoppen, maar dan moet het wel mogen.

Ondanks de beschikbaarheid van moderne methoden en de internationale vraag naar veilige, betrouwbare, op mensen gebaseerde antilichamen, worden veel antitoxinen nog steeds gemaakt met behulp van dezelfde inhumane methoden die meer dan een eeuw geleden zijn ontwikkeld. Farmaciebedrijven ‘oogsten’ ze uit het bloed dat wreed wordt afgetapt van paarden zoals 299, maar de ellende die deze dieren ondergaan gaat veel verder dan de pijn van het onder dwang moeten bloeden.

https://secure.peta.nl/page/67322/donate/1?ea.tracking.id=W1024F3002&ea.url.id=4956280