Hiddema: Beleid De Jonge berust niet op feiten!

Hiddema heeft volkomen gelijk!

Vanwege corona worden Nederlanders nu al meer dan een half jaar ernstig beperkt in hun doen en laten. In het begin waren we door de lakse houding van het kabinet onvoorbereid en was er nog weinig bekend over het virus. Maar nu weten we meer. Het virus is niet zo dodelijk als we dachten.FVD stelt vragen bij het kabinetsbeleid, dat belangrijke feiten blijft negeren. Theo Hiddema betoogt: wij willen kwetsbare groepen beschermen, maar de samenleving vrij laten! FVD.nl/ja

https://eunmask.wordpress.com/2020/10/04/hiddema-beleid-de-jonge-berust-niet-op-feiten/