THE LEADER WITH BRAINS!

De leider MET hersens!

Viktor Orban

In een in Hongarije gepubliceerd artikel neemt Viktor Orbán geen blad voor de mond: Volgens de krankzinnige linksen is er geen reden om bang te zijn voor een massa-immigratie of zelfs immigratiestroom. Er is geen reden om daar bang voor te zijn, ook al verschillen de nationale en religieuze tradities van de ongewenste gasten radicaal van onze eigen – of zijn daar zelfs het tegenovergestelde van.

Orbán verbergt niet wie hij op het oog heeft:

“Men vertelt ons dat terrorisme, criminaliteit, antisemitisme en het ontstaan van parallelsamenlevingen alleen maar onregelmatigheden van voorbijgaande aard zijn, of misschien de gruwel van de geboorte van een stralende nieuwe wereld, die op het punt staat te ontstaan. Maar het conservatieve christendemocratische kamp wijst zulke onvoorspelbare ervaringen op samenlevingen en individuen af”, dondert hij en noemt de spanningen tussen de culturen en het geweld, dat zij kunnen produceren, “onacceptabel”.

Hij komt tot de conclusie: “Als we de wetten van de wiskunde niet ignoreren, is het niet moeilijk om de realiteit van de bevolkingsomwisseling te herkennen”

RP: Een leider MET hersens dus!

Bron: https://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)