Opgepast DICTATUUR!

“Opgepast Diktatuur!”

Door: “Jefferson Nimmitz”)

Hoe de democratie in Europa wordt ontmanteld en een totalitaire staat wordt opgebouwd. Geheime documenten van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bewijzen dat de Duitse federale regering de bevolking (80.594.017 Duitse burgers in 2017) in de Corona-crisis heeft aangevallen om enorme beperkingen op de grondrechten af te dwingen.

Sinds begin 2020 worden burgers door politiek en media geconfronteerd met apocalyptische horrorscenario’s. De dagelijkse publicatie van de corona-sterfgevallen las als een oorlogsrapport. Ondertussen spreken echter steeds meer wetenschappers, artsen en beveiligingsexperts over een “vals alarm”. Een cruciale vraag is daarom: is het een opzettelijk vals alarm? Zo ja, wat zijn dan de politieke en /of financiële belangen erachter?

Men moet al bijzonder veel geluk gehad hebben om half februari in een Australisch dagblad te lezen dat de Chinezen in Wuhan een efficiënt geneesmiddel hadden gevonden dat Covid 19, dat toen nog Corona heette, genas. Wie eind februari op een blog in Hong-Kong kon lezen dat de Zuidkoreanen in hun land hetzelfde hadden gepresteerd moet nog meer geluk gehad hebben. Maar de weinigen die dit geluk wel hadden konden daarna hun oren en ogen niet geloven. Het bestaan en de naam van het geneesmiddel werd dood gezwegen en zelfs gecensureerd op de sociale media. Diegenen die geïnformeerd waren met de vitale informatie over de efficiëntie van hydrochloroquine wisten dat er iets grondig verkeerd was gegaan en konden aan een chronologische reconstructie beginnen nog voor de schandelijke feiten zich van overheidswege begonnen op te stapelen.

De van Staatswege georganiseerde massahysterie ondersteund door onophoudelijke angstaanjagende propaganda in de leugenpers en op de staatsmedia haalde het gezond verstand van vele medeburgers onderuit. Zelfs de meest intelligente burgers werden mee opgezogen in de maalstroom van massahysterie en onophoudelijke hersenspoeling. Dissidente artsen werden gecensureerd op sociale media, en belachelijk gemaakt op de staatszenders en in de regimepers. Zelfs al had je een IQ van 146 je was een vogel voor de kat klaar om nog verder te worden geïndoctrineerd over “het nieuwe normaal” dat van staatswege werd voorgeschreven en opgedrongen met afdwingbare boetes.

Sociale afstand en handen wassen, tot daar aan toe, dat is gewoon een kwestie van gezond verstand, daar heb je geen overheid voor nodig. De klucht met de verplichte mondmaskers is een andere zaak. De overheden verplichtten hun burgers hun eigen gezondheid te schaden door de inademing van levensnoodzakelijke zuurstof te bemoeilijken en het terug inademen van de uitgeademde giftige CO2 te verplichten. De verplichting tot mondmaskers dragen heeft dus niets met volksgezondheid te maken maar alles met het schaden van de volksgezondheid en het laten aanvaarden en opdringen van nutteloze en schadelijke maatregelen.

Wie Covid-19 voorstelt als een pandemie is ofwel hysterisch, ofwel een idioot ofwel een gewetenloze bedrieger. Hij of zij kan ook een auteur zijn die de verkoop van zijn of haar boek over de economische gevolgen van de lockdowns ingevolge de massahysterie een duwtje in de rug wil geven, of politieke ambities koestert die hij met behulp van mediabelangstelling wil verzilveren.

Covid-19 veroorzaakte geen pandemie, zelfs nauwelijks een epidemie en als er die al geweest is dan is die voorbij en inmiddels weten we al 5 maand dat er een efficiënt werkzaam geneesmiddel bestaat voor diegenen die er ziek door werden en zorgen behoefden. Dat is zeer goed nieuws dat we niet mochten weten hoewel redelijk irrelevant omdat 99 procent van de bevolking indien besmet spontaan geneest of er binnen de kortste tijd een biologische weerstand tegen opbouwt, zelfs zonder inname van hydrocholoroquine. Net het tegenovergestelde dus van wat men ons wil doen geloven. Brutale censuur werd van overheidswege ingevoerd om de verspreiding van deze informatie te beletten.

De ondergang van onze democratie: de onschendbaarheid van een volksheld wordt opgeheven!

https://ejbron.wordpress.com/2020/08/10/opgepast-dictatuur/