Herstelbetalingen voor historische slavernij zijn absurd!

Ook al heeft elk volk in de geschiedenis ooit wel aan slavernij gedaan of is daar het slachtoffer van geweest: de blanke westerse mens is natuurlijk de grote schuldige en daarvoor zal hij moeten boeten. Herstelbetalingen dus. Maar van wie aan wie, wanneer, hoeveel, en vooral: waarom? Ines van Bokhoven zet de feiten op een rij en stelt heel veel vragen.

In het racismedebat is het onderwerp uiteraard weer opgedoken: de eventuele herstelbetalingen die ‘we’ zouden moeten doen aan de nazaten van de slachtoffers van de Trans-Atlantische slavenhandel. Het verbaast niemand dat Sylvana voor is en dat BLM voor is.  Ik heb het nog niet opgezocht, maar ik wed dat Jerry en Akwasi ook helemaal voor zijn. Tja.

Onwetendheid

Wat moet je beginnen tegen de onwetendheid van deze mensen? En het ergste is: men wil de feiten helemaal niet weten, dat is onderhand wel duidelijk. Men wil het slachtofferschap tot op de bodem uitmelken en is doof voor argumenten. En die zijn er genoeg. Ik ga ze hier niet herhalen; u kunt ze zelf wel bedenken, en er zijn heldere stemmen te horen van mensen die weten waar ze het over hebben, zoals historici Piet Emmer en Henk den Heijer. Niet dat die stemmen gehoord worden, helaas. En worden ze wel gehoord, dan zijn ze direct de sigaar: men ‘heult’ dan dus met het idee van slavernij, en keurt het in stilte zelfs goed. Er is geen doorkomen aan bij de overtuigden, wiens ideeën over slavernij soms zó ridicuul zijn, en zó ver van de waarheid af staan, dat je je afvraagt of men werkelijk nu zo dom is, of bewust gaat voor de versie die het beste in de onderbuik past.

Kort gezegd komt het erop neer dat elk volk in de geschiedenis van de mensheid wel aan een of andere vorm van slavernij heeft gedaan. En slavernij vond en vindt in heel erg veel vormen plaats. Kijken we naar de Trans-Atlantische slavenhandel, dan wordt het complex: wáren ‘wij’ maar de enige boosdoeners, dan was het allemaal nog te begrijpen.

Schuldige

Ondertussen wijst de hele wereld naar ‘ons’, de blanke, westerse mens, als de Grote Schuldige, alsof ‘wij’ slavernij hebben uitgevonden. Probleem is dat de feiten krek omgekeerd liggen: ‘wij’ waren de eersten in de menselijke geschiedenis die op het idee kwamen het hele verschijnsel, in al z’n vormen, gewoon maar eens af te schaffen wegens ‘onmenselijkheid’. De rest van de wereld volgde, of moet nog volgen in veel gevallen.

En de notie dat alleen de zwarte mens geleden zou hebben onder slavernij getuigt sowieso van een zodanig gebrek aan kennis, dat ik daar niet eens serieus meer tegenin wil gaan. In plaats daarvan zal ik u kort iets vertellen over de ruim één miljoen blanken die hebben geleden onder de Barbarijse (Berberse) slavernij – slaven waar niemand het meer over heeft.

Ines van Bokhoven Blindheid voor feiten en argumenten! LEES hier het hele artikel:

https://opiniez.com/2020/08/09/88940/inesvanbokhoven/