De absolute noodzaak van Geert Wilders en de PVV!

(Door: “Balkanske priče”)

“Europa is Eurabia geworden en heeft zich als een hoer aan de vijand verkocht. Binnen elk van onze steden is zo een tweede stad ontstaan, een moslimstad die bestuurd wordt volgens de Koran”, zo schreef Italiaanse journaliste Oriana  Fallaci. Er zijn in West-Europa nu wijken met een moslimmeerderheid waar op straat nauwelijks meisjes of vrouwen te zien zijn, laat staan ongesluierd. Het is ook in dat soort wijken waar herkenbare homoseksuelen, Joden of niet-islamitisch geklede meisjes en vrouwen een groot risico lopen om te worden lastiggevallen, uitgescholden of aangevallen. Naar deze wijken met een hoge concentratie allochtonen durven ambulances of de brandweer niet meer zonder politiebegeleiding uitrukken, omdat ze door jongeren worden aangevallen. Ook bussen van de openbare vervoersmaatschappijen worden er bekogeld en beschoten. Deze jongeren bakenen als het ware hun territorium af en lijken alles te willen verbannen wat naar de reguliere Westerse maatschappij verwijst en in het bijzonder alles wat zij met overheid of gezag associëren. De autochtone bevolking wordt geruild voor een allochtone bevolking. De Europese cultuur wordt geruild voor een islamitische sharia-cultuur…

En mag een politieke partij als de PVV daartegen waarschuwen? Natuurlijk mag zij dat. Politieke partijen hebben zelfs de taak tegen deze gevaren te waarschuwen.De PVV waarschuwt al sinds haar oprichting voor de ‘islamisering’ van Nederland-Europa, en bepleit allerlei maatregelen die deze islamisering tegen zouden moeten gaan zoals een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën, sluiting van alle islamitische scholen en een boerkaverbod. Naast het invoeren van een immigratiestop, bepleit de PVV het afschaffen van de dubbele nationaliteit en wil zij geen bewindspersonen in de regering,die een dubbele nationaliteit hebben.Volgend de PVV hier gelden de Nederlandse regels. Hier geldt dat je maar één nationaliteit zou moeten hebben als je een publieke functie wilt. Als je een dubbele nationaliteit hebt, ben je niet onbetrouwbaar, maar daarmee heb je de schijn van een dubbele loyaliteit op je geladen. En dat wil de PVV partij-Wilders niet…

Nederland islamiseert, ook al is het geleidelijk. Er is de druk van buiten, door immigratie, door de invloed van islamitische landen, door de angst voor geweld. Maar er is evenzeer de zelfislamisering: door naïviteit, onkunde, kortzichtigheid en wegkijkende ontkenning.Zonder actieve ondersteuning door linkse westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers,journalisten en pro-EU partijen zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen jihad-aanslagen en islamitische parallelsamenlevingen ontstaan…

Lees hier het hele artikel:

https://ejbron.wordpress.com/2020/07/29/de-absolute-noodzaak-van-geert-wilders-en-de-pvv/