Corona – het Politieke spel is op de wagen!

D66
DOOR HANNIBAL · 17 JUNI 2020

De oppositie liet vorige week al weten dat zij een onderzoek eist naar de aanpak door het kabinet. Gisteren werd een motie dienaangaande unaniem aanvaard.

Dat dit deels een politiek spel is, beschreef ik vorige week reeds. Ook heb ik het gesputter van de RvS  – die net als het kabinet de bui hangen ziet – over een onderzoek gisteren al afgeserveerd. Toch komt er nu iets van een onderzoek:

Corona

Lijsttrekkersverkiezing CDA

De interferentie met de lijsttrekkersverkiezing CDA mag overigens niet overzien worden. Minister De Jonge is na de ontijdige aftocht van (favoriet) Wopke Hoekstra voor het lijsttrekkerschap van het CDA wel een heel smakelijk doelwit in geval van een onderzoek. Dat het kabinet bij de aanpak van Corona een reeks grote blunders heeft begaan is een kind duidelijk – variërend van onbegrip voor wat op ons afkwam, tot een te sterk de oren te laten hangen naar een onkundig RIVM. Minister De Jonge heeft het voortdurend over lessen trekken, maar als hij daarmee bedoelt zelf geregeld aan zijn jasje te moeten worden getrokken lijkt mij dat te mager.

Gisteren schreef De Jonge aan de Kamer dat het kabinet voorbereid wil zijn op een tweede golf van besmettingen en hij zette daarbij op een rij hoe. In de brief staat onder meer dat het kabinet daarbij ook “adviezen en opvattingen van onafhankelijke deskundigen op enkele onderdelen van de aanpak” betrekt. De Jonge schreef verder dat met de manier waarop het kabinet lessen wil trekken “uitvoering kan worden gegeven” aan de motie van PvdA en SP.

Zo is er veel met Corona dat meer evaluatie behoeft dan wat gezagsdragers die roepen dat het beter moet, maar dat zij ‘lessen trekken’. De aankoop van een vaccin waarvan nog niets bekend is doet weer angstvallig veel denken aan de aankoop van de Mexicaanse griep-vaccins ooit. De fout die herhaald wordt is dat de Kamer er niet vooraf in wordt gekend.

De vraag is alleen wat precies zal worden onderzocht en hoe snel de resultaten op tafel komen. Mogelijk komt er niet al te veel, want:

… een grote evaluatie van de crisisaanpak van het kabinet. Die wordt uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en duurt zeker een jaar.

http://verenoflood.nu/corona-het-politieke-spel-is-op-de-wagen/