DE CORONA GEKTE!

Hoe verzorgingstehuizen ongestraft gijzelen en straffen en autoriteiten wegkijken!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is safe_image.php

Dit hoor je ook niet op de nieuwszenders.

WIE STOUT IS, MOET IN DE HOEK!

Maar wanneer je het op de keper beschouwt, zijn die regels voor een groot deel onzin en politiek gekonkel. Inhoudelijk kun je namelijk niet verklaren waarom, een week of zes geleden, een burgerlijke huwelijksinzegening absoluut niet mocht met familie en aanhang en een kerkelijke inzegening wel. En wat te denken van het OV waar men wel met 30 personen in een bus mag en bij touringcarbedrijf dat niet mag. Of waarom een bus of restaurant niet vol mag zitten en een vliegtuig wel. Dat is onverklaarbaar en leidt tot een conclusie; Den Haag piepelt naar willekeur de bevolking. Waarom? Geen idee. Een verborgen agenda misschien? Dat is onder Rutte al vaker aan de orde geweest.

Op zondag 26 april besloten we, mijn zus en ik, mijn vader op te zoeken. Hij woont in een tehuis in G. Het werd ons vergund hem die morgen te spreken vanachter glas alsof hij een misdadiger was die bezoek mocht te ontvangen. Toen wij daar aankwamen, stond hij in de hal te wachten. Een personeelslid kwam binnen en hij nam zijn kans waar om te ontsnappen. Nu is onze verhouding niet zodanig dat we hem als een kleine jongen behandelen en hem terug naar binnen sturen. Dat heeft te maken met iemand in zijn waarde laten. Op welke leeftijd zou u het prettig vinden dat uw kinderen uw doen en laten gaan bepalen en dat tegen uw wil in?

We gingen zitten, keurig op 1,5 meter afstand, en zaten gezellig met elkaar te praten toen een medewerkster op hoge poten naar buiten kwam stuiven: ‘Meneer R., u weet toch dat u dat niet mag. U moet onmiddellijk naar binnen komen’. En op een verontwaardigd toontje dat een valse schooljuffrouw niet zou hebben misstaan. Wie denkt die dame dat ze is? Sinds wanneer bestaat er een gezagsverhouding tussen haar en mijn vader? Kijk, een politieagent heeft gezag over een burger. Maar een of andere verzorgingsmiep absoluut niet. Of heeft uw buurman ook gezag over u om te zeggen wat u mag doen of laten? Dat gedrag en toontje van haar schoot verkeerd. Ik maande de dame om de discussie over nut en noodzaak van die isolatie niet aan te gaan omdat wij drieën daar niet van overtuigd waren. Duidelijk in haar vermeende autoriteit aangetast droop ze af. Wij hebben genoeglijk een uurtje in de zon gezeten en gepraat over van alles en nog wat.

Om half drie ’s middags een woedend telefoontje van het tehuis wat wij ons wel niet in ons hoofd haalden. Teamleider D. was witheet omdat we volgens haar dit geintje opzettelijk gepland hadden en dat nota bene ook nog op zondag flikten! Van enige opzet was echter geen sprake. Volgens haar was mijn vader nu zonder enige twijfel besmet en dus een gevaar voor de rest van de bewoners. Op de vraag of ze kon uitleggen waarom hetzelfde bezoek op 1,5 meter afstand achter een hek géén gevaar voor besmetting betekent en zonder hek een 100% kans op besmetting, gaf ze geen antwoord. In plaats daarvan een tirade dat het consequenties zou hebben. Op de vraag waarom ze zo totaal buiten proportie reageerde, kwam geen antwoord en ik herhaalde de vraag over het magische 1,5 meterhek. Geen antwoord. Haar medewerkers hebben voortdurend onbeschermde contacten buiten en vervolgens dagelijks honderden onbeschermde contacten binnen de instelling. Waarom vormen die contacten geen gevaar? Dat is op zijn minst opmerkelijk dus leg dat eens uit? Geen antwoord maar een de-regels-benne-de-regels-en-daarmee-basta-verklaring. Dit is precies de lijn van Den Haag maar de logica van de regels is ver te zoeken. En wanneer je om inhoudelijke uitleg vraagt, krijg je alleen te horen dat dat nu eenmaal de regels zijn. 

Om half vijf een telefoontje van mijn vader. Hij werd in afzondering, quarantaine geplaatst zonder onderbouwing of test. De weinige privileges die de bewoners nog hadden, werden voor hem ingetrokken. Niet meer op de gang lopen, niet op balkon zitten, etc., etc.. De reden was dat de directie van mening was dat hij zonder enige twijfel besmet was en daarom een gevaar betekende voor de overige bewoners. Kijk, wanneer wij mijn vader bezocht zouden hebben terwijl we symptomen hadden of recent in contact waren geweest met iemand die symptomen had, had daar nog enige reden tot ongerustheid geweest. Maar dat was niet het geval. En bovendien achtte D. of de directie het niet nodig om zelfs die vraag maar te stellen. Dus waar die overtuiging vandaan kwam dat hij zonder enige twijfel besmet zou zijn, is een raadsel en riekt naar willekeur en verontwaardiging over aantasting van hun vermeende autoriteit. Mijn vader, die al achter slot en grendel zat, ging nu in de isoleercel om in gevangenistermen te spreken.

We belden vervolgens de directie en sprak Van S. Op de vraag op grond van welke wet de instelling de bevoegdheid had gekregen om iedere bewoner achter slot en grendel te zetten, kwam uiteraard geen antwoord. Wat vage verwijzingen naar Den Haag maar niets concreets.

Zelf heb ik zeer intensief gezocht, tot in de stukken van de Tweede Kamer aan toe, of er een noodwet is die zorginstelling de bevoegdheid geeft hun bewoners op te sluiten; niets gevonden. Er is namelijk géén noodwet die zorginstellingen die autoriteit geeft zoals diverse eminente rechtsgeleerden ook in de media betoogden. Iedereen negeert dat feit. Desondanks sluiten directies van zorginstelling hun bewoners op, vaak tegen hun wil in. Dat mag niet. Ook niet wanneer ze denken dat dat goed is voor hun cliënten. 

Cor Lauwerijssen

https://www.facebook.com/