Alice Weidel (AfD) woedend: Merkel en Macron zijn de doodgravers van de democratie in Europa!

Screenshot (1)

(Vertaling: E.J. Bron)

Angela Merkel is weer trouw gebleven aan zichzelf en heeft Duitsland bij de EU-top opnieuw verraden en verkocht. In het volle bewustzijn dat zij het zwaar verdiende geld van andere mensen over de balk mag gooien, heeft ze de schuldenunie gecementeerd. Van de kant van de mainstream pers, die immers financieel afhankelijk is van de bondskanselarij, is er nauwelijks enige kritiek. Maar wel van Alice Weidel (foto), die de gruwel van Brussel als volgt becommentarieert:

Er is slechts één ding “historisch” aan deze topontmoeting: nog nooit heeft een regeringscheffin er zo lang en hardnekkig voor gevochten het belastinggeld van haar burgers in hele grote stijl aan anderen te mogen weggeven, zoals Angela Merkel in Brussel. Duitsland´s plaats als grootste nettobetaler zou aan de kant van de “zuinigen” hebben moeten zijn. Merkel´s project voor het presidentschap van de Europese Raad is daarentegen de voltooiing van de schulden- en transferunie.

De coronacrisis moet als voorwendsel gelden om een gigantische carrousel van herverdeling op gang te brengen. Hoewel de Duitsers in EU-vergelijking al de hoogste belastingen betalen, bij het pensioenniveau en het gemiddelde vermogen van de private huishoudingen echter ver achterliggen, zullen ze honderden miljarden moeten betalen. In plaats van om economisch gezond verstand gaat het daarbij om politiek-ideologische aansturing: dat blijkt niet in de laatste plaats uit de koppeling van de uitbetaling met vaag geformuleerde criteria zoals “handhaving van de rechtsstaat”.

Dat er in plaats van € 500 miljard maar € 390 miljard als niet terug te betalen subsidies betaald moeten worden, verandert niets aan de taboebreuk: het “herstelfonds” is de definitieve zondeval. De EU neemt schulden op, hoewel zij geen recht heeft op de status van een staat en financiële soevereiniteit, Duitsland staat hiervoor garant, en het geld wordt buiten de parlementen en hun begrotingsrecht om verdeeld. Dat is pure rechts- en grondwetsbreuk. Merkel en Macron zijn de doodgravers van de democratie in Europa.

Lees hier het hele artikel:https://ejbron.wordpress.com/2020/07/21/alice-weidel-afd-woedend-merkel-en-macron-zijn-de-doodgravers-van-de-democratie-in-europa/