Zeg ‘nee’ tegen D66-wetsvoorstel ‘voltooid leven’!

Pia Dijkstra

D66 heeft haast met ‘voltooid leven’.

Pia Dijkstra heeft al een nieuw wetsvoorstel aangekondigd, hoewel het onderzoek waar men volgens het regeerakkoord op zou wachten nog loopt. Ze wil haar voorstel sowieso indienen, ongeacht de uitkomst van dit onderzoek.

De levens van kwetsbare mensen zijn in gevaar.

Uit het plan van D66 spreekt bij uitstek een materialistische mensvisie. En daarbij een onevenwichtige nadruk op emotie. Want als je je niet goed voelt, moet er dan een einde aan je leven worden gemaakt? Is het menselijk leven niet op zichzelf beschermwaardig?

Dat is uiteindelijk waar dit op neerkomt. Dat is de keuze waar we als samenleving nu voor staan.

Wij willen vanuit de samenleving aangeven dat we het er niet mee eens zijn dat er op deze manier met zwakkeren wordt omgegaan. Mensen die het leven niet meer zien zitten, moeten geholpen worden – niet gedood.

Is het niet raar dat we als samenleving zelfmoord voorkomen willen, maar geassisteerde zelfmoord zouden willen bevorderen?

Laten we inzetten op zingeving, in plaats van op het doden van mensen. Als iemand aangeeft niet meer te willen leven, moeten we ons afvragen waar dit door komt. In plaats van meteen met een dodelijke injectie aan te komen zetten.

Want mensen zijn geen dieren die een spuitje moeten krijgen als het even niet meer gaat. Mensen verdienen menswaardige zorg.

Teken daarom deze petitie aan de Tweede Kamer. We moeten tegenwicht bieden aan de drang om het doden van mensen valselijk voor te stellen als de oplossing voor hun problemen.

Teken onderstaande petitie daarom nu!

https://www.citizengo.org/nl/lf/173398-zeg-nee-tegen-d66-wetsvoorstel-voltooid-leven

RP: Onze ouderen hebben ervoor gezorgd dat de “jongeren” van nu (w.o. ook degenen die nu de wettelijke besluiten nemen) onze toekomst positief kunnen beïnvloeden. En in plaats onze ouderen voor al hun inspanningen te belonen, krijgen ze dit barbaarse voorstel van D66 als dank!

Daarom hier onze tekst:

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Vanuit de samenleving willen wij bezwaar aantekenen tegen een wetsvoorstel dat mensen die het leven niet meer zien zitten wil doden, in plaats van hen werkelijk te helpen.
Dit is niet hoe wij met zwakkeren in onze samenleving willen omgaan.
Zij die het leven niet meer zien zitten, willen wij bemoedigen en op alle mogelijke manieren helpen. Maar hen doden is geen oplossing.
Is het niet raar dat we als samenleving zelfmoord voorkomen willen, maar geassisteerde zelfmoord zouden willen bevorderen?

Laten we in plaats daarvan kijken naar de achterliggende problemen, waardoor mensen de hoop verliezen, en dáár iets aan proberen te doen.
[Uw Naam]