Iemand moet opdraaien voor de Pensioentekorten. Maar wie?

Actievoerders in Ahoy tijdens de laatste landelijke actiedag voor een goed pensioen, half maart van dit jaar.

Pensioenfondsen moeten de komende jaren pensioenen overzetten van het oude naar het nieuwe stelsel. Zeker voor fondsen die kampen met tekorten, levert dat hoofdbrekens op. Want iemand zal  moeten opdraaien voor de tekorten. Maar wie? Het antwoord is nog niet zo eenvoudig, schrijft Jeroen van Wensen. Een paar rekensommen om de problematiek duidelijk te maken.

Werknemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel geen ‘pensioenbelofte’ meer, maar een indicatie van wat de ingelegde premies in de toekomst mogelijk opbrengen. Voor fondsen zonder tekorten levert de overstap van ‘oud’ naar ‘nieuw’ geen grote problemen op. Maar helaas hebben veel pensioenfondsen (vooral de grote) flinke tekorten.

Zo heeft ambtenaren- en onderwijzersfonds ABP een dekkingsgraad van 84,5 procent: tegenover elke toekomstig uit te keren euro pensioen heeft het fonds slechts 84,5 cent in kas. Afgerond heeft het ABP een tekort van 15 procent. In harde euro’s is dat 82 miljard. Dat is een probleem.

Waardering pensioen in de huidige situatie

Stel dat een veertigjarige onderwijzer de afgelopen vijftien jaar gemiddeld 35.000 euro per jaar heeft verdiend. Dan heeft de onderwijzer een zogeheten ouderdomspensioen opgebouwd van ongeveer 5.000 euro (uitgaande van de huidige opbouw- en premiepercentages).

Die 5.000 euro is het bedrag dat het ABP volgens de huidige regels jaarlijks vanaf 68-jarige leeftijd aan deze onderwijzer moet uitkeren. Dat pensioen vertegenwoordigt een actuele waarde van ongeveer 65.000 euro.

Pensioen is een toegezegde, toekomstige kastroom. De waarde daarvan bereken je door de kasstroom contant te maken tegen de risicovrije rentetermijnstructuur en de sterftekans (de ‘actuariële waarde’). De hierboven getoonde waarde is een schatting van EW.

Fondsen kunnen bij de overgang voor een deel zelf bepalen hoe zij de opgebouwde pensioenen waarderen. Maar het is nu nog niet duidelijk of zij dat op een eenvoudige of ingewikkelde manier kunnen doen.

In het nieuwe stelsel werkt de waardering van een pensioen anders – en veel eenvoudiger.

Lees ook: https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/07/krijgen-we-straks-een-casinopensioen-765836/

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/07/iemand-moet-opdraaien-voor-de-pensioentekorten-maar-wie-766999/