‘Groot pensioenverlies dreigt’!

Gepensioneerden dreigen definitief een flink deel van hun pensioen kwijt te raken als er geen goede overgangsregeling naar het nieuwe pensioenstelsel komt, stelt ouderenbond Anbo.

In het nieuwe stelsel is het onmogelijk om het oplopende koopkrachtverlies van ouderen goed te maken. Dat schrijft ANBO in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag 14 juli 2020 debatteert over de uitwerking van het nieuwe stelsel.

Volgens de ouderenbond heeft deze pensioenval verschillende oorzaken.

Ten eerste krijgen veel gepensioneerden al 10 jaar geen zogeheten indexatie meer van hun pensioen. Dat betekent dat het aanvullende pensioen niet meestijgt met de inflatie. Dat gaat per jaar om enkele procenten, maar nu dat al jaar op jaar aan de gang is, hebben veel ouderen nu al zo’n 20 procent van de koopkracht van hun aanvullende pensioen zien verdampen. Het basispensioen, de AOW, steeg weliswaar mee met de inflatie, maar de aanvullende pensioenen die miljoenen ouderen hebben opgebouwd via de werkgever dus niet.

Ten tweede was het lang de bedoeling van de pensioenfondsen om dit verlies te repareren. Dat zouden ze doen door de aanvullende pensioenen later, als de rente zou stijgen en het zou meezitten op de beurs, weer te verhogen. Daar is het de afgelopen jaren nooit van gekomen en door het nieuwe pensioenstelsel komt er van die reparatie waarschijnlijk helemaal meer terecht.
 
Tot slot lijken pensioenkortingen voor volgend jaar van de baan, maar dat is niet zeker. En voor de jaren daarna kan er nog steeds gekort worden, omdat de invoering van het nieuwe stelsel nog tot 2026 op zich laat wachten. Er ligt een advies van de commissie Dijsselbloem om op kortere termijn juist strengere rekenregels te hanteren. Dat maakt de kans op alsnog korten in de de komende jaren alleen maar groter, waarschuwt Anbo.

Anbo directeur-bestuurder Liane den Haan. “Wij zijn ingenomen met het nieuwe stelsel, maar de weg er naartoe zorgt ervoor dat gepensioneerden er weinig tot niets aan hebben. Zij krijgen zo nog wel het zuur van het huidige stelsel, maar proeven niet het zoet van het nieuwe stelsel. De gemiddelde gepensioneerde is nu 75 en bij invoering 81. En dan worden eventuele verhogingen ook nog eens over een periode tot tien jaar gespreid.” En dat terwijl het waardeverlies van het pensioen volgens Anbo de afgelopen jaren is opgelopen tot wel 35 procent.

Onderzoek en sneller invoeren

Anbo wil dat kabinet, sociale partners en ouderenorganisaties samen een onderzoek doen naar de problematiek en dat de nieuwe, soepelere rekenregels eerder gelden, zodat ook gepensioneerden daar nog van kunnen profiteren.