Grote zorgen Gepensioneerden over periode tot aan nieuw Pensioenstelsel!

Bij de huidige wetgeving moeten de komende jaren mogelijk miljoenen pensioenen omlaag.
Bij de huidige wetgeving moeten de komende jaren mogelijk miljoenen pensioenen omlaag.Foto: Bert Spiertz/ANP

Gepensioneerden vrezen alsnog forse pensioenverlagingen in de jaren tot aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ouderenorganisaties pleiten daarom in aanloop naar het Kamerdebat van deze week voor een overgangsregime dat de kans op kortingen kleiner maakt.

Een vergelijkbaar pleidooi hielden FNV en pensioenfondsen al tijdens de onderhandelingen over de uitwerking het pensioenakkoord. Desondanks zijn daar nog geen afspraken over. Komend jaar moeten werkgevers, werknemers en kabinet daarom opnieuw om tafel, om te bepalen wat de regels worden voor pensioenfondsen in de overgangsperiode, die tot uiterlijk 1 januari 2026 duurt.

Bij de huidige wetgeving moeten de komende jaren mogelijk miljoenen pensioenen omlaag. De dekkingsgraden van grote pensioenfondsen, zoals ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT, liggen door de lage rente tot circa 20% onder het vereiste niveau. Kans op indexatie — een verhoging van pensioenen om de koopkracht op peil te houden — is er daardoor nauwelijks.

Miljoenen pensioenen mogelijk omlaag! Dekkingsgraden van vier van de grote pensioenfondsen stonden eind mei noglager dan 90%

Dat is ‘volstrekt onaanvaardbaar’, schrijft ouderenbond Anbo in een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag met de minister debatteert over de pensioenhervormingen. ‘Een van de doelstellingen van kabinet en sociale partners is het herstel van vertrouwen, maar dat vertrouwen wordt op weg naar het nieuwe stelsel juist verloren.’

De Koepel van Gepensioneerden waarschuwt dat ouderen die rond de kredietcrisis met pensioen gingen, straks overlijden zonder ooit indexatie te hebben gehad, na een forse verlaging van hun pensioenen en zonder profijt van de pensioenhervorming. ‘Voor dit probleem moet een oplossing komen’. De Koepel wil daarom dat gepensioneerden ook betrokken worden bij het overleg over het overgangsregime.

Kortingen uitstellen

Voor komend jaar geeft Koolmees pensioenfondsen wel de mogelijkheid om kortingen nog een keer uit te stellen, zolang hun dekkingsgraad eind dit jaar boven de 90% staat. Maar bij de huidige standen dreigen bij een aantal grote fondsen dan alsnog kortingen van 3% tot 5%. Over de periode 2022-2026 is nog niets afgesproken en zonder een stijging van de dekkingsgraden zouden pensioenen dan nog eens met 10% tot 15% omlaag moeten.

De kans op verlagingen wordt nog vergroot door de verwachte aanpassing van de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente berekent. Als gevolg van het advies van de commissie Parameters verdwijnt de opslag die nu nog op de marktrente zit (de zogeheten ultimate forward rate) volgend jaar grotendeels. Dan kan de rekenrente en daarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder dalen.

Lees hier verder: https://fd.nl/economie-politiek/1349280/grote-zorgen-gepensioneerden-over-periode-tot-aan-nieuw-pensioenstelsel