VIDEO Sven-Ake Hulleman: “Gezond Verstand”

Karel van Wolferen, journalist en emeritus hoogleraar aan de UvA, is hoofdredacteur van het nieuw te verschijnen tijdschrift “Gezond Verstand”. In het blad zullen de onderwerpen behandeld worden die in de traditionele media onbesproken blijven, maar die hoognodig zijn om de bevolking te informeren over wat er werkelijk gebeurt in de wereld. Vandaag is hij te gast om een oproep te doen voor inhoudelijke bijdragen. Naast (politiek) tekenaars die spotprenten kunnen maken die zaken in één krachtig beeld overbrengen, zijn ook andere talenten welkom die journalistiek willen bedrijven in het algemeen belang, voor zowel schrijfwerk als onderzoek. Bent u betrokken, écht nieuwsgierig en heeft u iets te bieden, mail dan naar info@eenoorlogreedsverloren.nl. Indien u al een portfolio kunt voorleggen, is dat meer dan welkom. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u blijk geven van uw talenten door een klein document op te stellen met een probleemstelling, analyse en bijbehorende bronnen en feitenmateriaal. Op basis daarvan kunt u dan wellicht bijdragen gaan leveren aan Gezond Verstand en/of Een Oorlog Reeds Verloren, want ook wij verwelkomen versterking.

Karel van Wolferen, journalist en emeritus hoogleraar aan de UvA, is hoofdredacteur van het nieuw te verschijnen tijdschrift “Gezond Verstand”. In het blad zullen de onderwerpen behandeld worden die in de traditionele media onbesproken blijven, maar die hoognodig zijn om de bevolking te informeren over wat er werkelijk gebeurt in de wereld. Vandaag is hij te gast om een oproep te doen voor inhoudelijke bijdragen. Naast (politiek) tekenaars die spotprenten kunnen maken die zaken in één krachtig beeld overbrengen, zijn ook andere talenten welkom die journalistiek willen bedrijven in het algemeen belang, voor zowel schrijfwerk als onderzoek. Bent u betrokken, écht nieuwsgierig en heeft u iets te bieden, mail dan naar info@eenoorlogreedsverloren.nl. Indien u al een portfolio kunt voorleggen, is dat meer dan welkom. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u blijk geven van uw talenten door een klein document op te stellen met een probleemstelling, analyse en bijbehorende bronnen en feitenmateriaal. Op basis daarvan kunt u dan wellicht bijdragen gaan leveren aan Gezond Verstand en/of Een Oorlog Reeds Verloren, want ook wij verwelkomen versterking.

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)