Mogelijk 8,4 miljoen inwoners met Migratieachtergrond in 2050!

Het aantal inwoners in Nederland met een migratieachtergrond neemt naar verwachting de komende jaren fors toe. Volgens prognoses groeit het aantal van 4,2 miljoen inwoners in 2020 naar tussen de 5,3 en 8,4 miljoen in 2050. Er wordt vooral een groei van het aantal arbeidsmigranten verwacht.

Dat meldt het demografisch instituut NIDI dinsdag 7 juli. Dat maakte samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeven scenario’s.

Op verzoek van de Tweede Kamer brachten zij in kaart hoe de Nederlandse samenleving er in 2050 uitziet. De Kamer wil een beeld hebben van de maatschappelijke gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw.

Wat staat er in het rapport?

In alle zeven varianten neemt het aantal mensen met een migratieachtergrond toe. Dat heeft volgens de onderzoekers grote invloed op de bevolkingsgroei, meer dan het aantal geboortes en sterfgevallen. In het behoudendste scenario telt Nederland in 2050 zo’n 17 miljoen inwoners, bij de meest verstrekkende optie bijna 22 miljoen. Op dit moment telt Nederland zo’n 17,4 miljoen inwoners.

Meer arbeidsmigranten

Volgens het CBS is de verwachting dat meer arbeidsmigranten en studenten naar Nederland komen. ‘Uit Oost-Europa, en we zien een hogere instroom uit Latijns-Amerika en Azië.’ Van de studenten gaat een deel terug, en een groep blijft in Nederland.

De migranten komen ook uit steeds meer verschillende landen. Nu vormen de ‘klassieke’ migrantengroepen – mensen met bijvoorbeeld een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond – nog 40 procent van de bevolking met een migratieachtergrond. Dit aantal daalt naar verwachting tot eenderde of zelfs een kwart. In 2050 komt de helft of meer uit arbeidsmigratielanden. De onderzoekers voorspellen verder dat er de komende decennia meer mensen asiel aanvragen, afhankelijk van het aantal brandhaarden in de wereld.

Verdere krapte op de woningmarkt

Het NIDI voorspelt daarom verdere krapte op de woningmarkt. WNL meldt dinsdag op basis van cijfers van makelaarsorganisatie Makelaarsland dat het aantal woningbezichtigingen ondanks de coronacrisis naar een nieuw record is gestegen.

Daarnaast kan arbeidsmigratie nadelige gevolgen hebben voor innovatie. Goedkope arbeidskrachten staan de noodzaak tot vernieuwing in de weg.

Ook flinke vergrijzing

Niet alleen het aantal migranten blijft toenemen, in alle zeven scenario’s stijgt ook het aandeel ouderen. Door de hogere levensverwachting en vergrijzing zal het aantal 80-plussers verdubbelen van 5 naar 10 procent, of zelfs verdrievoudigen.

Onderzoekers werken nog aan een vervolgrapport, over de gevolgen van de veranderingen in bevolkingsgroei voor wonen, onderwijs, arbeidsaanbod en zorg. Dat onderzoek wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Lees hier verder: https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/07/765497-765497/?&utm_source=elsevierweekblad&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=EWD%20-%20juli%202020&utm_term=EWD%20-%2020200707&utm_content=EW%20Nieuwsbrief%20Header