Het Coronavirus is nog een NWO-communistische poging om een totalitair wereldregime te installeren op Aarde!

Door: “Balkanske priče”)

Minstens 19 verklarende factoren voor grote landenverschillen qua ...

Een bevolking die haar vrijheden en verworvenheden niet actief bewaakt, valt altijd en onherroepelijk ten prooi aan dictatuur. We hebben onze vrijheid opgegeven voor een virus, waarvan nog niet bewezen is dat het dodelijker is dan alle andere virussen waar we de afgelopen decennia mee te maken hebben gehad. De Corona uitbraak wordt misbruikt – in samenwerking met de reguliere media – als rechtvaardiging voor een belegering, militarisering, bezetting en afbraak van onze leefwereld. “Noodsituaties” zijn uitgeroepen, en die moeten een rechtvaardiging geven om fundamentele rechten en vrijheden te overrulen onder het excuus van “overmacht”. Er worden hele landen en mensen vernietigd.  Er staan hekken om bejaardenhuizen, veel mensen in tehuizen (maar ook thuis) lijden door en in eenzaamheid, boa’s meten de afstand tussen twee mensen, de economie stort voor onze ogen in, bedrijven laten je tempratuur meten, op een begrafenis mogen maar maximaal 30 mensen komen, in het ziekenhuis mogen kinderen geen afscheid van hun vader of moeder nemen. Het zijn maar een paar zaken die drie maanden geleden nog ondenkbaar waren. De schade van deze maatregelen is niet te overzien en zal zich in vele vormen aandienen…

We staan aan de vooravond van een wereldwijde armoedeval, die ongelofelijk veel leed zal veroorzaken.En we zullen nog maanden worden opgesloten.Gedeeltelijk of helemaal. Totdat er een vaccinatie is. Is dat democratie?Dit zijn de tekenen van een totalitaire staat!De Duitse juriste Beate Bahner stelt dat de lock down het grootste wettelijke schandaal is van het Duitsland van na 1940.Waarom was er bij de vorige virus uitbraken in de afgelopen jaren nog nooit een wereldwijde quarantaine maatregel?Waarom is er nu voor iedereen wel een quarantaine tot er een (niet werkend) vaccin beschikbaar is? Bij een quarantaine worden normaal gezien enkel de zieken geïsoleerd en gaat het leven gewoon door, nu worden ook de gezonde Mensen opgesloten en valt alles stil. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis en toont al aan dat hier iets meer achter steekt…

De genomen maatregelen zijn niets minder dan een machtsgreep op de mensheid, die jaren van te voren is gepland.In 2001 lanceerde de VS al een simulatie over een virus pandemie (Operation Dark Winter) en ook in 2018 (Clade-X) die vrij exact voorspellen wat er nu allemaal gebeurt en wat nog zal gebeuren (wanneer hun plan slaagt). In 2017 sprak Bill Gates ook al over een pandemie in een Ted Talk.Hij organiseerde ook 3 maanden voor de uitbraak een grote simulatie oefening (Event 201) over een Corona virus,die zal een wereldwijde pandemie veroorzaken.Men noemt het al een ‘plandemie’…Corona virussen zijn niet gevaarlijk en dat zagen we bij de vorige corona virussen ook, zoals SARS en MERS.In totaal raakten 8.098 mensen besmet van SARS-coronavirus, wat resulteerde in 774 overlijdens.Van het MERS-coronavirus zijn 640 personen overleden.Beide coronavirussen hadden zeer weinig slachtoffers.De symptomen die SARS-CoV1 en SARS-CoV2 voortbrengen, de ziektebeelden van SARS en Covid-19, zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Een longarts zou niet kunnen zeggen of een patiënt is geïnfecteerd met SARS-CoV1 of met SARS-CoV2. Dat kunnen wetenschappers alleen vaststellen door het op moleculair niveau te testen…

Werd ons niet tien of twintig jaar geleden verteld dat de beste manier om immuun te worden is om het verkoudheids- of griep-virus te krijgen, zodat we een beter en sterker immuunsysteem krijgen?Het is niet het virus wat de mensen doodt, maar het gebrekkig immuunsysteem.En symptoombestrijding (via medicijnen, vaccinaties enz.) is de verkeerde weg. Deze aanpak geneest de ziekte niet.Gezonde mensen met een goede immuniteit sterven niet zo snel aan Covid-19.In alle getroffen landen blijkt dat tot maar liefst 99% van de slachtoffers allerlei andere aandoeningen en (en dodelijke) ziekten hadden plus ouder dan 75 jaar waren plus een verzwakte weerstand hadden.Berichtgeving over aantallen corona slachtoffers is misleidend.Dagelijks worden we door kranten,radio en TV geïnformeerd over de aantallen nieuwe besmettingen met het Corona virus, het aantal corona patiënten op de IC en het aantal nieuwe doden. Het dagelijkse cijfer van de corona doden geeft een vertekend beeld.Veel van deze sterfgevallen betreft mensen met één of meerdere aandoeningen die ook drager van het corona virus waren.Of corona verantwoordelijk is geweest voor het overlijden is bij deze gevallen niet duidelijk en kan alleen middels autopsie worden vastgesteld…

Eerder bleek dat dit in Italië het voor het overgrote deel van de slachtoffers geldt.‘Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus’,zei Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt in Italië. In alle landen wordt er op deze manier geteld. Uit bijgevoegde tabel blijkt dat in Nederland bij de slachtoffers tot 70 jaar van slechts 10% met zekerheid gesteld kan worden dat corona de oorzaak van het overlijden was.Iedereen die sterft aan de jaarlijkse griep of een longaandoening is nu plots een Covid-19 slachtoffer.Het is duidelijk, dat de telling van de corona doden niet klopt!…

De pers is niets meer dan één grote propagandamachine die tot taak heeft om ons in een permanente slaap te houden…STOP de corona lock-down dictatuur en geef onze vrijheid terug!

Lees en kijk hier verder: https://zlj13051967.wordpress.com/2020/07/05/44638/

https://ejbron.wordpress.com/2020/07/05/het-coronavirus-is-nog-een-nwo-communistische-poging-om-een-totalitair-wereldregime-te-installeren-op-aarde/