Corona openheid en aansprakelijkheid!

Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis
inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag.
Eis openheid van zaken omtrent ‘corona’.

Uitleg aanpak

Wil je ook geen slachtoffer zijn van de coronamaatregelen en de spoedwet waarin je van jouw privacy, lichamelijke onaantastbaarheid, huisrecht, vrijheidsrecht en inkomsten wordt beroofd met mogelijk schadelijke effecten op je lichaam en geest? Het zijn jouw fundamentele grondrechten en mensenrechten die je worden ontnomen!

De oplossing: Stel Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel persoonlijk aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 150,- per dag, per overtreding met recht op een bijkomende vergoeding van aantoonbare financiële schade wegens onrechtmatige daad. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Wil je ook dat Mark Rutte en de zijnen openheid van zaken omtrent ‘corona’ geven?

Wij eisen:

  1. Toegang tot alle informatie waarop Mark Rutte en anderen hun coronamaatregelen zeggen te baseren.
  2. Intrekking en afzien van onnodige en onwenselijke coronamaatregelen.
  3. Schadevergoeding door Rutte c.s. persoonlijk en de organisaties waarvoor zij werken.

Doe je mee aan onze Corona-actie, dan help je:

• de rechtszaken financieren die we tegen Rutte c.s. gaan voeren;

• de onderste steen boven te krijgen;

• jezelf en anderen voor de grootste economische crisis ooit te behoeden;

• jezelf aan een sterkere juridische positie in de financiële kwesties die op jou afkomen;

• verplichte vaccinaties, verplichte digitale tracering (‘Corona-app’), verplichte digitale paspoorten, verplicht digitaal betalen en dergelijke te voorkomen;

 ínvoering van de spoedwet te stoppen;

de anderhalvemeterregel ongedaan te maken;

• onze vrijheden terug te winnen.

Claim jouw rechten. Zonder jouw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW). De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt jou in staat om Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel hardhandig op de vingers te tikken en een dagvergoeding te eisen voor het ontnemen van jouw vrijheid en productiviteit. Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan de Corona-actie en meer in het bijzonder de collectieve Corona-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

Lees hier verder: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html