De Islamitische Staat der Nederlanden is binnenkort een feit!

Screenshot_123
OOK NEDERLAND CAPITULEERT VOOR DE ISLAM

Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de islam. Wat hij met de wapens van het verleden niet kon, doet hij vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Alle landen, waaronder Nederland, die de islam niet als officiële staatsreligie hebben aangenomen en hun seculiere wetten niet ondergeschikt hebben gemaakt aan de sharia, moeten bevochten worden. Islamitische leiders hebben, mede op basis van de Koran, eeuwen geleden een oorlogsstrategie ingezet om het Westen geleidelijk te islamiseren. De islamitische aanwezigheid wordt opgeschroefd in West-Europese landen om zodoende de invloed van de islam te vergroten.

Islamitische infrastructuur, zoals moskeeën, islamitische scholen, internaten en stichtingen, worden gebouwd en opgericht in onze dorpen en steden en emigratie van islamitische landen naar Europa wordt gestimuleerd. En wanneer de islam een stevige basis heeft, wordt de moslim opgedragen de originele bevolking van het land te bevechten en af te persen, haar de sharia op te leggen en haar te dwingen zich tot de islam te bekeren… (Koran, soera 9:29: “Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden, totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”)

Lees verder>>> https://ejbron.wordpress.com/2020/05/26/de-islamitische-staat-der-nederlanden-is-binnenkort-een-feit/

100% EEN FEIT!