VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat!

(Door: “Xander”)

Communistische strategie: Nederlandse overheid krijgt via corona lening (géén gift) voor een appel en een ei het MKB en ZZP’ers in handen, en kan daardoor harde klimaateisen aan heropstarten gaan verbinden

Zoals we al enige tijd geleden hebben voorspeld wordt het coronavirus inderdaad gekoppeld aan het klimaatbeleid. VN secretaris-generaal António Guterres riep tijdens een virtuele internationale conferentie over global warming in Berlijn met name het Westen op om de lockdowns van hun maatschappijen aan te grijpen om de ‘fossiele’ economie af te breken, en alleen nog maar goedgekeurde ‘groene’ bedrijven met belastinggeld overeind te houden. In Nederland heeft GroenLinks leider Jesse Klaver zich inmiddels uitgesproken voor een vergelijkbare strategie, die hoogstwaarschijnlijk minimaal vele honderdduizenden Nederlanders hun baan zal kosten, en wijd verspreide armoede zal veroorzaken.

Guterres, een rasechte Marxist, ziet in de coronacrisis een uitgelezen kans om zijn visioen van een wereldwijde communistische dictatuur onder VN vlag (het ‘Agenda 2030’ project) te realiseren, of in ieder geval een heel stuk dichterbij te brengen. ‘De pandemie ‘heeft de kwetsbaarheid van onze samenlevingen en economieën voor schokken aangetoond… Het enige antwoord is moedig, visionair en samenwerkend leiderschap.’

https://ejbron.wordpress.com/2020/04/29/vn-secretaris-generaal-corona-zeldzame-kans-om-fossiele-economie-af-te-breken-voor-het-klimaat/