Nieuws in crisistijd. De eenheidsworst van de MSM!

13 april 2020 – Alma van Hees

Als er één ding is waarop we in deze absurde tijd moeten kunnen vertrouwen, dan is dat snelle en juiste informatie van overheid en mainstream media (MSM). Helaas is dat niet het geval. Bovendien gaapt er ook een diepe informatiekloof tussen gebruikers van de MSM en hen, die zelf op zoek gaan via sociale media naar wat er aan de hand is.

Het is een erfenis van het gevecht tegen zogenaamd fake news en de zelfgekozen omvorming van de vrije pers naar schoothonden van de macht. We betalen daarvoor een hoge prijs.

Fake news

Nog niet zo lang geleden meldde Rutte dat de sociale media hun langste tijd wel hadden gehad. Ze werden steeds minder belangrijk, vond hij. In die periode ging het dagelijks over fake news en de pogingen van de Russen om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden, vooral via de sociale media natuurlijk. Dáár moest in Europees verband dringend iets aan worden gedaan.

Toen kwam er een EU-waakhond. Met als gevolg dat onverdachte berichten opeens als fake news werden bestempeld. Van die Russische pogingen is nooit meer iets vernomen, noch aangetoond, ook al heeft de Universiteit van Amsterdam daar toen haar uiterste best op gedaan.

Ollongren

Omdat het wel een beetje sneu was om niets te melden te hebben, verbreedde de UvA in opdracht van minister Ollongren haar onderzoek naar ‘junk news’. Met het lachwekkende resultaat dat onder andere OpinieZ van fake news werd beschuldigd. Opeens waren opinies fake. Nieuws kan fake of junk news zijn, want niet kloppend met de feiten, maar opinies zijn per definitie subjectief. Maar blijkbaar moesten en moeten niet politiek-correcte meningen verboden worden: houd je mond als je iets anders vindt dan wat bon ton is.

Slijpsteen

Het is eigenlijk al jaren gaande, deze ontwikkeling. Het uitsluiten van andersdenkenden. De MSM als grote grijze gemakzuchtige eenheidsworst, de macht volgend in plaats van zelf een macht te zijn die kritisch de machthebbers volgt. Dat kritische volgen is passé. Toen de NRC zich nog aanprees als ‘slijpsteen voor de geest’. Nu slijpen ze iedereen bij om in het politiek-correcte korset te passen.

Informatiekloof

Wierd Duk heeft gelijk. Er gaapt een enorme informatiekloof. En dat is ernstig. Op de sociale media werd al in een vroeg stadium gewaarschuwd voor het gevaar van Covid-19, dat in de MSM nog voor een griepje werd versleten. Want zij zagen de beelden uit China en later de reacties daar van de overheid, en de video’s uit Iran, gevolgd door die uit Italië en Frankrijk. En nu van het UK, New York en recent Equador, waar mensen lichamen van overleden Corona-slachtoffers op straat verbranden. Uit wanhoop.

Gebruikers van de sociale media keken ver over de grenzen en lagen voor in kennis over dit virus op beleidsmakers en politici. Dat is nog steeds zo!

Lees hier het hele artikel: https://opiniez.com/2020/04/13/nieuws-in-crisistijd/almavh/