DE WAANZIN REGEERT!

En dit is slechts het topje van de ijsberg! De kreet “EIGEN VOLK EERST” is slechts een Holle Frase…..