A DEADLY ATTEMPT!

We are supposed to be educated, intelligent creatures! But when a group of mentally ill people are spreading a deadly Virus (for a reason or not), everyone is in panic!
In this case, one should not waste effort or time to find out who the causers are and the reason of this attempt, but use all the means to stop this crazy deadly attack!

The cause/reason should be eliminated and the the causers can be punished and/or eliminated at a later time!

VERTALING:

EEN DODELIJKE AANVAL!

We worden geacht ontwikkelde, intelligente wezens te zijn! Maar als een groep geestesgestoorden, al dan niet met een reden, een dodelijk Virus verspreidt, is iedereen in paniek!
In dit geval moet men geen moeite of tijd verspillen om er achter te komen wie hier achter zit en wat de reden hiervan is, maar alle middelen inzetten om deze waanzinnig dodelijke aanval tegen te houden!

De oorzaak/reden moet worden aangepakt én de veroorzakers kunnen dan, op een later tijdstip, worden bestraft en/of geëlimineerd !

Realpredictor