Waarom telt Nederland relatief veel doden door het coronavirus? (2)

Nederland telt ruim 60 doden door het coronavirus op de 1 miljoen, aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld China en Duitsland. Nederland heeft na Italië en Spanje een van de hoogste sterftecijfers in de wereld. Hoe komt dat? En kun je de die cijfers wel zomaar vergelijken? 

De omvang van de bevolking bepaalt de blik

Hoe kan het dodental in Nederland zo hoog liggen? Vooropgesteld, dat antwoord is nog lang niet te geven. De corona-uitbraak is in allerlei landen nog volop aan de gang. Pas als het virus overal is uitgewoed, kan een definitief oordeel worden gegeven – Parijs is nog ver, zouden wielrenners zeggen in de Tour de France. Maar een eerste indruk is wel te geven.

In die week stierven er 3.892 mensen, 870 tot 1.181 meer dan verwacht. Een aanzienlijk deel van hen is vermoedelijk gestorven door het coronavirus. Aangezien het RIVM niet iedereen meer test, is het sterftecijfer in Nederland hoger dan de dagelijkse rapportage van het RIVM. Vooral ouderen in verpleeghuizen of ouderen die thuis sterven worden niet meer allemaal getest op het coronavirus. Zij tellen daarom niet mee in de officiële cijfers over sterfte door covid-19.

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft woensdag in de Tweede Kamer al uitgelegd dat de sterftecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt uiteindelijk de beste indicatie opleveren voor de sterfte door het coronavirus. Het RIVM brengt namelijk niet alle gevallen meer in kaart. Voor het RIVM is de daadwerkelijke sterfte ook minder van belang voor het bepalen van het beleid om het virus te bestrijden.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-telt-nederland-relatief-veel-doden-door-het-coronavirus~b9dc728f/