De overheid tornt steeds meer aan het privé-eigendom van de Nederlander!

U en ik moeten garant staan voor buitenlandse staatsschulden!

De coronacrisis schept onverwachte kansen voor wie het op ons geld voorzien hebben. Italië – toegegeven: zwaar door het virus getroffen – misbruikt de situatie om van zijn enorme staatsschuld af te komen.

Hoe? Via ‘eurobonds’ worden u en ik daar medeverantwoordelijk voor gemaakt!

We zien dat de overheid steeds meer tornt aan het privé-eigendom van de Nederlander. Zowel de nationale als de Europese overheid.
We zien dit aan de pensioenen, die steeds meer worden gekort.
Dit te meer daar de Europese Centrale Bank de rente kunstmatig laag houdt door wagonladingen geld bij te printen.


We zien dit aan de bankenunie, die Brussel doordrijft. Met een overkoepelende depositogarantieregeling.

Daardoor staat ons spaargeld nu garant voor banksaldo’s in EU-landen waar banken op omvallen staan. De coronacrisis brengt dit scenario snel dichterbij. Daar bovenop komen nu ook nog eens de ‘eurobonds’! Dat zijn obligaties waarvoor óók Nederland – dus u en ik – garant staat. Terwijl het om Italiaanse staatsschulden gaat.

Dit kan niet zijn. Laten we hier samen tegen opstaan en Wopke Hoekstra, minister van Financiën met een petitie stevig bijsturen: Nee tegen de eurobonds! Nee tegen Brussel!

U vindt de petitie onder het artikel. Help mij bij de verdediging van onze privé-bezit. Help mij bij mijn strijd die ik al sinds 2017 tegen het grote EU-graaien voer.
Deel dit artikel met zoveel mogelijk medestanders!

Hugo Bos