Waarom telt Nederland relatief veel doden door het coronavirus?

Nederland telt ruim 60 doden door het coronavirus op de 1 miljoen, aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld China en Duitsland. Nederland heeft na Italië en Spanje een van de hoogste sterftecijfers in de wereld. Hoe komt dat? En kun je de die cijfers wel zomaar vergelijken? 

De omvang van de bevolking bepaalt de blik

Hoe kan het dodental in Nederland zo hoog liggen? Vooropgesteld, dat antwoord is nog lang niet te geven. De corona-uitbraak is in allerlei landen nog volop aan de gang. Pas als het virus overal is uitgewoed, kan een definitief oordeel worden gegeven – Parijs is nog ver, zouden wielrenners zeggen in de Tour de France. Maar een eerste indruk is wel te geven.

Als we het dodental vergelijken met de omvang van de bevolking, staat Nederland er inderdaad een stuk slechter voor. Bij heel kleine landen kan een kleine toename van de sterfte wel direct een uitschieter veroorzaken. Neem het piepkleine San Marino: daar vielen pas 25 doden, maar gezien de kleine bevolking is het sterftecijfer daar met 737 op de 1 miljoen inwoners wel veruit het grootste. 

Bij grote landen kan het dodental dan ogenschijnlijk meevallen, terwijl de crisis in bepaalde regio’s veel zwaarder kan toeslaan. Neem China, dat ‘slechts’ twee doden per miljoen inwoners heeft. Maar in Hubei, de regio rond de stad zwaar getroffen stad Wuhan, is de situatie heel anders. Daar stierven ruim 50 personen per miljoen inwoners. Soms is het daarom beter om meer vergelijkbare regio’s naast elkaar te zetten. Lombardije is met ruim 10 miljoen inwoners misschien wel beter te vergelijken met Nederland.

En de regio New York is ook beter vergelijkingsmateriaal dan de hele Verenigde Staten. In vergelijking met deze regio’s doet Nederland het weer aanzienlijk beter. Anderzijds zijn er ook binnen Nederland grote regionale verschillen. De sterfte in Noord-Brabant lijkt meer op de getallen uit New York. Eerlijk vergelijken blijft lastig.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-telt-nederland-relatief-veel-doden-door-het-coronavirus~b9dc728f/