Justitie betaalt 70 miljoen euro aan asielzoekers!

AMSTERDAM – Het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt viermaal zo veel schadevergoedingen aan asielzoekers dan tot nu toe openbaar werd gemaakt.

In november vorig jaar stelde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) op gezag van de IND nog dat het Rijk in 2020 17 miljoen euro kwijt zou zijn aan vluchtelingen die te lang wachten in de opvang. Dat bedrag is in werkelijkheid dit jaar zo’n 70 miljoen euro, en mogelijk zelfs 100 miljoen, zo schrijft NRC die concludeert dat de asielafhandeling een grote ’chaos’ is.

Justitie is de grip op de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) volledig kwijt, zo blijkt uit een interne nota en ongepubliceerd onderzoek naar de IND, in handen van de krant.

De IND heeft zes maanden de tijd om te beslissen over een asielaanvraag. Doet de dienst er langer over, dan kan een asielzoeker een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Het bedrag kan officieel oplopen tot 15.000 euro, en soms nog meer.

De asielzoekers worden bij hun claims geholpen door Vluchtelingenwerk Nederland (dat weer subsidie krijgt van de overheid) en een leger aan asieladvocaten.

RP: En wie moet dit uiteidelijk betalen? Juist! Het keihard werkende Eigen Volk! (Over diefstal gesproken…!)