VERTREK PENSIONADO ZWAAR BELAST!

Afbeeldingsresultaat voor vertrek pensionado's
Pensionado’s

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Voordat u gaat verhuizen moet u in ieder geval het volgende doen:

  • Controleer of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft. U kunt dit nagaan op onze pagina Pensioen en uitkeringen.
  • Controleer of u naar een verdragsland verhuist.
  • Geef uw verhuisdatum bij voorkeur 2 maanden voor vertrek door aan uw zorgverzekeraar. Ook de organisatie waarvan u pensioen of een uitkering krijgt, moet zo snel mogelijk weten dat u emigreert. U kunt de gemeente waar u vertrekt, pas kort van tevoren inlichten. Dat kan vanaf 5 dagen vóór uw verhuizing.

Lees meer over ziektekosten en verhuizen naar het buitenland

Amsterdam – Wie direkt na zijn poensionering naar het buitenland wil vertrekken komt met een nieuw wetsvoorstel bedrogen uit!

De belastindruk voor pensionado’s die naar landen als Portugal en Italië willen verhuizen, kan oplopen tot boven de 50% waarschuwt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Emigreert u niet naar een verdragsland?

Dan kunt u geen gebruik maken van deze regelingen. U zult waarschijnlijk zelf moeten zorgen voor een zorgverzekering die u in het buitenland kunt gebruiken. 

https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/gepensioneerden-emigreren-wonen-verdragsland