NEDERLAND KRIJGT DE IMMIGRATIE WAAR HET OP STEMT!


65% van de Nederlanders wil inperking van de immigratie. En bijna de helft van de allochtonen in Nederland (48%) deelt die opvatting.
Het curieuze van bovenstaande is echter dat van die 65% van de Nederlanders, er velen op partijen stemmen die niets zullen doen om de gestage immigrantenstroom in te dammen.


Belangwekkend onderzoek in de Telegraaf van 8 februari 2020. 65% van de Nederlanders wil inperking van de immigratie. En bijna de helft van de allochtonen in Nederland (48%) deelt die opvatting.
Het curieuze van bovenstaande is echter dat van die 65% van de Nederlanders, er velen op partijen stemmen die niets zullen doen om de gestage immigrantenstroom in te dammen.

CDA en VVD nemen in aanloop naar de verkiezingen in 2021 alvast een voorschot op de immigratieproblematiek met stoere woorden van het CDA over een bovengrens voor immigratie en de VVD trapt af door te stellen dat Schengen in gevaar komt wanneer andere EU-landen illegale immigranten doorsturen naar Nederland.
Dezelfde partijen die het pact van Marrakesh volledig omarmden en partijen die iedere keer weer braaf tekenen bij het kruisje wanneer Brussel hen opdraagt te tekenen, ook wanneer het over immigratie gaat
!

https://www.ongehoordnederland.nl/nederland-krijgt-de-immigratie-waar-het-op-stemt/