MEER DEMOCRATIE!

MEER DEMOCRATIE!

Gisteren stemde de Tweede Kamer, zoals de laatste dagen al werd verwacht, in met het ondemocratische CETA-investeringsverdrag tussen Canada en de EU.

Maar… dit verdrag moet ook nog door de Eerste Kamer worden aangenomen en dat gaat heel moeilijk worden! De regeringspartijen komen zes zetels te kort in de Eerste Kamer en de tekenen zijn dat de oppositie hen niet aan een meerderheid zal helpen. Hieronder het laatste nieuws

Steeds meer partijen anti-CETA

De campagne van Meer Democratie en onze partners is tot nog toe succesvol: via massale emailprotesten, publiciteit, lobbying en andere acties hebben hebben we steeds meer politieke partijen in het anti-CETA-kamp getrokken. Enkele maanden geleden trok de PvdA al haar steun voor CETA in. En het grote nieuws van gisteren is dat ook 50PLUS tegen CETA stemde en dat hoogstwaarschijnlijk ook in de Eerste Kamer zal doen. 

Bovendien gaf de Groep Otten in de Eerste Kamer – die tot heden weinig losliet hoe zij zullen gaan stemmen – de afgelopen dagen in de media ook een duidelijke boodschap: CETA in de huidige vorm – inclusief het beruchte investeringstribunaal ICS – zullen zij niet steunen. Heronderhandelingen worden door iedereen uitgesloten en de Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen. Dat kan maar tot één conclusie leiden… een tegenstem.

CETA stoppen voor heel Europa

Laten we deze partijen samen aan hun woord houden en zorgen dat ze hun rug recht houden. Als de Eerste Kamer tegenstemt, dan blokkeren wij CETA voor heel Europa! Nederland heeft immers bij alle Europese verdragen een vetorecht: als ons land niet instemt, kan het verdrag nergens in de EU in werking treden. Zelfs de “voorlopige toepassing” (die vanuit democratisch oogpunt sowieso een schande is) op EU-niveau moet dan worden teruggedraaid. Dat is in het Europese integratieproces nog nooit eerder gebeurd.

CETA stoppen voor heel Europa!

Het vervolg: 

De komende maanden wordt CETA behandeld in de Eerste Kamer. Eerst komt er een schriftelijke behandeling in de betreffende commissie. Daarna een pleinair debat en dan meestal een week later de stemming. Het is zelfs mogelijk dat de stemming al voor het zomerreces zal plaatsvinden, al zal de regering ongetwijfeld door een langzame vragenbeantwoording tijd proberen te winnen in de hoop dat dit in haar voordeel werkt. Maar de Eerste Kamer gaat over haar eigen agenda en veel mogelijkheden om de behandeling te rekken heeft de regering niet...

Met strijdbare groeten namens het hele team, Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

Bron :

Meer Democratie
H.J.E. Wenckebachweg 144-148
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
www.meerdemocratie.nl