Noordelijke gemeenten voldoen niet aan plicht om statushouders te huisvesten!

Onderweg naar het AZC van Ter Apel.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (vanaf dat moment heten ze statushouders) hebben recht op een woonruimte. Ze worden verdeeld over 355 Nederlandse gemeenten. Dat gebeurt door middel van een ‘taakstelling’: het Rijk bepaalt elk half jaar op basis van de asielinstroom hoeveel statushouders de gemeenten moeten huisvesten. Zij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

De meeste gemeenten hebben door krapte op de woningmarkt moeite om aan die taakstelling te voldoen. Maar in de noordelijke plattelandsgemeenten Delfzijl, Loppersum, De Wolden en Midden-Drenthe worden volgens het Dagblad van het Noorden om een heel andere reden minder statushouders gehuisvest dan wettelijk opgelegd: ze worden niet toegewezen door het COA.

Dat heeft de nodige consequenties, stelt Dennis Bouwman (PvdA), wethouder van de gemeente Midden-Drenthe. ‘De achterstallige taakstelling komt boven op de taakstelling voor dit jaar.’ Voor Midden-Drenthe (ruim 33 duizend inwoners) kan dit betekenen dat het voor het eind van dit jaar in één keer 28 statushouders moet huisvesten.

Bouwman: ‘Dat legt een grote druk op onze toch al krappe woningmarkt, met als risico dat het draagvlak voor de opvang van statushouders kleiner wordt.’ 

Dat draagvlak is bij meerdere gemeenten punt van discussie, omdat statushouders vaak voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Enkele gemeenten hebben de voorrangsregeling onlangs geschrapt omdat het tot scheve gezichten leidde bij inwoners die al jarenlang op een wachtlijst stonden. 

Inhaalslag

Het COA, dat de taak heeft statushouders aan gemeenten te koppelen, wijt het beperkte aantal toewijzingen in de noordelijke gemeenten aan het feit dat bij andere gemeenten – die in 2018 ver achterliepen op hun taakstelling – een inhaalslag is gemaakt. Die mogelijkheid werd dat jaar landelijk ingesteld, als tijdelijke maatregel om achterstanden weg te werken. 

RP: Hoezo “de Plicht” om de hordes asielzoekers een woning te geven? Het is hun plicht om eerst het Eigen volk onderdak te geven!

Lees hier het hele artikel: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/noordelijke-gemeenten-voldoen-niet-aan-plicht-om-statushouders-te-huisvesten~b9070e6a/