Seinen op rood voor je pensioen: kans op korting bij grote pensioenfondsen neemt toe door coronavirus!

Afbeeldingsresultaat voor korting bij grote pensioenfondsen neemt toe door coronavirus
  • Pensioenfondsen zagen hun financiële positie in januari fors verslechteren.
  • Mede door het coronavirus blijven rentes heel laag.
  • Bij grote pensioenfondsen zijn de bezittingen duidelijk lager dan de som van de uitkeringen.
  • In 2020 wordt er bij grote pensioenfondsen niet gekort, maar dat risico dreigt wel voor 2021.

De economische onzekerheid rond het coronavirus zorgt ervoor dat rentes wereldwijd zeer laag blijven. Dat is een forse tegenvaller voor Nederlandse pensioenfondsen.

De financiële positie van de grote pensioenfondsen heeft in januari een flinke knauw gekregen. De wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus zorgde voor aanhoudend lage rentes en zette in januari ook aandelenmarkten onder druk. Pensioenfondsen deden daardoor minder goede zaken met hun beleggingen.

ABP, het grootse Nederlandse fonds, zag zijn dekkingsgraad verslechteren tot 94,1 procent, van 97,8 procent eind december. Dit betekent dat ABP voor elke euro die het ambtenarenfonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren, slechts ruim 94 eurocent in kas heeft.

Ook bij zorgfonds PFZW was een duidelijke terugval te zien. Hier ging de graadmeter van 99,2 naar 95,7 procent. Metaalfondsen PME en PMT hadden eind vorig jaar nog een dekkingsgraad rond de 99 procent. Nu scoren ze ruim 96 procent.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de bezittingen van pensioenfondsen en de som van alle toekomstige uitkeringen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent zijn deze twee precies in evenwicht. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 94 procent betekent dat er tegenover elke euro aan uitkeringsverplichtingen maar 0,94 euro aan bezittingen staat.

Lage rente pakt verkeerd uit voor pensioenfondsen

Rentes op financiële markten staan al geruime tijd onder druk. Voor pensioenfondsen die beleggen in vastrentende obligaties heeft een daling van de marktrente een tweeledig effect!

Lees hier verder: https://www.businessinsider.nl/seinen-op-rood-pensioenfondsen-dekkingsgraad/coronavirus/?tid=1445347511&utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief

BEKIJK OOK: Twee wetenschappers ontkrachten 13 mythes over het coronavirus: https://www.businessinsider.nl/seinen-op-rood-pensioenfondsen-dekkingsgraad-coronavirus/?tid=1445347511&utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief

Ze gebruiken zelfs epidemiën als excuus om het volk hun zuur verdiende geld af te troggelen!