Kabinet-Rutte III vertilt zich aan immigratiebeleid: het debat is terug bij af!

VVD en CDA reageren meesmuilend op het D66-plan om de arbeidsmigratie van buiten de EU te bevorderen. Het legt de verdeeldheid in de regeringscoalitie bloot. Intussen stijgt de politieke spanning rond het thema.

De toenmalige partijleiders Buma, Pechtold, Rutte en Segers in 2017 bij de presentatie van hun regeerakkoord.

Zes pijlers telde begin 2018 de ‘integrale migratieagenda’ van het kabinet. Geen illegale immigratie, zoveel mogelijk opvang in de regio, een solidair asielstelsel binnen de EU, meer terugkeer, goed geregelde legale migratie en verbeterde inburgering. Die zes pijlers zouden een solide migratiebeleid stutten. Hoe belangrijk het was, mocht blijken uit het afhaken van GroenLinks, dat om deze reden in 2017 de formatietafel verliet. 

Twee jaar later komen VVD en CDA de verkiezingen van 2021 tegemoet met plannen om de immigratie te beperken en presenteert D66 een plan om de legale arbeidsmigratie beter te regelen. Voor de oppositie in de Tweede Kamer was het donderdag tijdens een migratiedebat met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) niet moeilijk om honend de onvermijdelijke conclusie te trekken: deze coalitie is nauwelijks iets opgeschoten. De bijtende reacties van VVD en CDA op het D66-plan leggen meteen ook de oorzaak bloot: ten diepste zijn de coalitiepartijen het oneens. 

Buitengrenzen

Intussen stijgt de politieke spanning rond het thema. De illegale immigratie gaat voort. Er is veel opvang in de regio, maar de nieuwe EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) kwam onlangs de Tweede Kamer alvast vertellen dat een model waarin alleen opvang aan de buitengrenzen van de EU bestaat ondenkbaar is. Hoe de nieuwe Europese Commissie de solidariteit over asielopvang binnen de EU dan wel gaat bevorderen, zal op zijn vroegst volgende maand blijken.

Intussen stijgt het aantal asielzoekers opnieuw en gaat de instroom bij de huidige ontwikkeling dit jaar weer over de 30 duizend(!) heen. Broekers-Knol heeft dringend 5.500 woningen nodig om statushouders in onder te brengen en ze zoekt 1.800 nieuwe opvangplekken. Beelden van stretchers in sporthallen zijn niet ver weg. Het lukt bovendien maar niet om de wachttijden bij immigratiedienst IND terug te dringen.

Terugkeer van uitgeprocedeerden, vaak uit veilige landen, is een hardnekkig probleem. Een kleine groep kwaadwillenden veroorzaakt op veel plaatsen in Nederland aanhoudende overlast. Broekers-Knol kan slechts op haar conto schrijven dat in Hoogeveen een ‘handhaving en toezichtlocatie’ is geopend en dat strenge ‘ketenmariniers’ goed werk doen. Tot een afspraak met Marokko om raddraaiers terug te nemen, kwam het vooralsnog niet.

RP: Meer dan 30.000 asielzoekers per jaar in dit piepkleine land! Lijden onze machthebbers soms aan “Grootheidswaanzin”? Of zit er…?

Lees hier het hele artikel: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-rutte-iii-vertilt-zich-aan-immigratiebeleid-het-debat-is-terug-bij-af~bf825775/