Halvering aantal wilde dieren in Nederland sinds 1990, stikstof grote boosdoener!

Afbeeldingsresultaat voor stikstof neerslag
Stikstof: 70% minder dieren

Het gaat slechter dan ooit tevoren met de Nederlandse natuur op land. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland gemiddeld gehalveerd. Het overschot aan stikstof is de belangrijkste oorzaak. 

In heidegebieden met een zeer hoge stikstofneerslag is de omvang van populaties wilde dieren gekelderd met gemiddeld 70 procent. Dat blijkt vandaag uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met negen Nederlandse natuuronderzoeksorganisaties en het CBS. De achteruitgang is het grootst in heidegebieden op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. 

,,Dit rapport maakt onomstotelijk duidelijk dat de Nederlandse natuur in crisis verkeert en dat stikstof de belangrijkste veroorzaker is’’, zegt directeur Kirsten Schuijt van het WNF. Boerenorganisaties als Farmers Defence Force trokken cijfers daarover afgelopen maanden herhaaldelijk in twijfel. Zij verzetten zich tegen een inkrimping van de veestapel en andere maatregelen die de agrarische sector als grootste stikstofuitstoter moet nemen om de stikstofcrisis te beteugelen. Vrijdag maakt het kabinet een nieuw pakket stikstofmaatregelen bekend.

https://www.ad.nl/binnenland/halvering-aantal-wilde-dieren-in-nederland-sinds-1990-stikstof-grote-boosdoener~af5edadf/

Lees ook: Net als CO2 is er feitelijk niets giftig of gevaarlijk aan stikstofgas. Sterker nog stikstofgas is een ‘inert’ gas dat van nature niet geneigd is een chemische reactie aan te gaan met andere stoffen. Het is dus ongevaarlijk, niet giftig, reukloos en we ademen het de hele dag in; net als zuurstof. Dat zuurstof dat weer geproduceerd wordt door bomen als gevolg van de opname van CO2. Zowel CO2 als stikstofgas zijn dus positieve en goede gassen en van beide beweert de politiek nu (en beweren activistische groeperingen) dat ze gevaarlijk zijn. Dat komt omdat overheden op wereldschaal wetenschappers gecompromitteerd hebben om het verhaal geloofwaardig te maken, terwijl er geen enkele plausibele biologische, scheikundige of natuurkundige verklaring kan worden gegeven. Rapporten die zouden laten zien dat er meer CO2 in de lucht zat in warmere periodes op aarde, laten juist zien dat CO2 een gevolg is van de zonneactiviteit en niet de oorzaak. We zijn getuige van wetenschapsgoochelarij ter introductie van een wereldwijd belastingsysteem en een systeem waarbij iedereens uitgaven getraceerd kunnen worden (blockchain geld dus).

RP: Ze verzinnen van alles om de kosten op het eigen volk te verhalen!