Nieuw EU-rapport over integratie mist het punt!

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin het Europa waarschuwde tegen het creëren van een “verloren generatie” van migranten in de leeftijd van 16-24 jaar die tussen 2015 en 2018 in Europa waren aangekomen. Het rapport richt zich met name op de ervaringen van die jongeren mensen die in 2015-16 zijn aangekomen en specifiek naar de vijf EU-lidstaten kijken met de meeste asielzoekers: Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden. Het rapport bevat ook Griekenland, omdat het een eerste EU-lidstaat van aankomst is.

  • Het is vermeldenswaard dat de Europese Commissie de verantwoordelijkheid voor de integratie van onderdanen van derde landen uitsluitend bij de EU-lidstaten legt.
  • Het meest opvallende aspect van het rapport is hoe het erop staat dat de integratie van mensen die voornamelijk uit het Midden-Oosten en Afrika zijn gekomen, slechts een kwestie is om ervoor te zorgen dat de rechten waarop zij volgens EU- en nationale wetgeving recht hebben, worden vervuld en dat iedereen zal leven lang en gelukkig. Er is veel ontkenning van de feiten nodig om tot een dergelijke conclusie te komen …
  • Ten eerste lijkt het rapport ervan uit te gaan dat EU-landen over onbeperkte middelen beschikken om voor onderdanen van derde landen te zorgen. Het negeert bijvoorbeeld volledig dat landen zoals Zweden, als gevolg van het grote aantal migranten dat ze hebben opgenomen, nu financiële moeilijkheden hebben die het zelfs moeilijk maken om goed voor hun eigen onderdanen te zorgen.
  • Ten tweede wordt in het rapport volledig voorbijgegaan aan hoe slecht het project van multiculturalisme in Europa, inclusief de integratie van mensen uit het Midden-Oosten en Afrika, tot nu toe is verlopen.
  • De vergelijkende enquête over zes landen voor immigratie-integratie … heeft 9.000 telefonische interviews afgenomen in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, België en Zweden. De respondenten waren Turkse en Marokkaanse immigranten. Tweederde van de geïnterviewde moslims zei dat religieuze regels voor hen belangrijker waren dan de wetten van het land waar ze woonden.
  • Het Agentschap voor de grondrechten van de EU heeft ervoor gekozen de realiteit te negeren. De vraag is waarom.

https://www.gatestoneinstitute.org/15376/eu-integration-report