Je pensioen blijft dit jaar niet waardevast: pensioenen vrezen nog altijd korting in 2021!

Geen korting op de pensioenen bij de grote pensioenfondsen in 2020. Maar de koopkracht van pensioenen wordt wel aangetast.

De grote pensioenfondsen hoeven dit jaar geen kortingen door te voeren, maar de kans bestaat dat de pensioenen komende jaren alsnog omlaag moeten.  Daarvoor waarschuwt onder meer ambtenarenfonds ABP in zijn jaarbericht.

Volgens het grootse pensioenfonds van Nederland is het zaak dat het kabinet en de sociale partners haast maken met de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook zorgfonds PFZW waarschuwt dat er “helaas een kans bestaat” dat ze de pensioenen moeten verlagen.

Ook dit jaar zijn de pensioenen van ABP niet verhoogd. De financiële situatie van ABP liet het, binnen de regels die gelden in het huidige pensioenstelsel, niet toe om de pensioenen te kunnen indexeren. Dat betekent dat ABP de pensioenen niet mee kan laten groeien met de stijgende prijzen. In de praktijk betekent dit dat de koopkracht van pensioenen daalt. Dit geldt zowel voor gepensioneerden als voor werknemers die nog pensioen opbouwen.

Al sinds 2011 heeft ABP de pensioenen niet kunnen indexeren. De gemiste indexatie van 2009 tot en met 2019 bedraagt maximaal 19,10 procent, heeft het ambtenarenfonds berekend.

  • Bezittingen van ABP niet groot genoeg om alle uitkeringen te betalen!
  • Geen indexatie pensioen bij PME, PMT en PFZW

Lees hier verder: https://www.businessinsider.nl/pensioenfondsen-pensioen-indexatie-abp-pfzw-pme-pmt/?tid=1445347511&utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief