Ophalen afval wordt flink duurder!

Afbeeldingsresultaat voor ophalen afval flink duurder

ENSCHEDE – Circa 10.000 arme huishoudens betalen met ingang van 2008 geen cent afvalstoffenheffing meer. De minima in de gemeente worden daarvan voor 100 procent vrijgesteld.

Dat komt overeen met een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het gevolg is wel dat de andere Enschedeërs (circa 56.000 huishoudens) hun afvalstoffenheffing juist extra zien stijging om deze kwijtschelding op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het tarief voor het ophalen van afval per 1 januari met 5,56 procent te verhogen. Voor een meerpersoonshuishouding komt de heffing op 308,70 euro, voor een éénpersoonshuishouding op 274,74 euro.

Het is de enige forse tariefsverhoging die het college voorstelt voor de begroting van 2008. Andere belastingen en heffingen als ozb voor eigenaren, rioolrecht en hondenbelasting stijgen met het inflatiepercentage (2 pct).

Toch lukt het wethouder van financiën J. Goudt een begroting voor 2008 te presenteren met een geraamd overschot van zes ton en 2,6 miljoen euro extra uitgaven voor het oplossen van knelpunten die geen uitstel kunnen lijden. Daar vallen onder meer onder achterstallig onderhoud aan oevers en kades in de haven en onderhoud aan infrastructurele kunstwerken als bruggen en viaducten.

Goudt heeft in totaal ruim 17 miljoen euro vrijgespeeld door de risicoreserves van de gemeente te bundelen en te herordenen. Dat komt overeen met zo’n 10 procent van de reserves. “Het helpt ons dat we iets te veel aan reserves hebben neergezet”, aldus Goudt. Van die 17 miljoen wordt voor 15 miljoen euro pas volgend voorjaar een bestemming vastgelegd. “Ik acht het mogelijk dat door een nog betere risicoanalyse er nog enkele miljoenen vrijvallen zonder dat we als gemeente in de problemen komen.”

Deze miljoenen zijn op de eerste plaats bedoeld om de drie Strategische Opgaven – Enschede Werkt. Stad Enschede. Ons Enschede. – uit te voeren. De gemeenteraad heeft deze in juli vastgesteld. Over wat al die wensen gaan kosten, komt het college in voorjaar 2008 met voorstellen. De raad mag dan haar keuzes maken. “Alle wensen honoreren kan niet.”