Terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lukt niet!

DEN HAAG – Het kabinet breekt het draagvlak voor z’n migratiebeleid eigenhandig af door illegale vreemdelingen niet uit te zetten. Dat zegt directeur Koos Richelle van de Adviesraad Vreemdelingenzaken in Nieuwsuur.

Het lukt immers maar niet om uitgeprocedeerde asielzoekers te laten terugkeren naar het land van herkomst. Ongeveer de helft verdwijnt uit zicht, waarschijnlijk de illegaliteit in. Terwijl het kabinet zich nog zo voornam via afspraken met emigratielanden meer illegale vreemdelingen uit te zetten. „We hebben procedures, en als de uitkomst is dat iemand hier niets te zoeken heeft, dan is het logische gevolg dat hij ook vertrekt”, zegt Richelle. „En zo niet, en iedereen blijft hier hangen, dan hebben we die procedures ook helemaal niet meer nodig. Dan zetten we de grenzen gewoon open en dan wachten we af wat er gebeurt. Dat kan niet. Dat verwacht de bevolking ook niet van de eigen regering.”

BOOSDOENER

Stroeve samenwerking tussen de betrokken ministeries is een van de boosdoeners. Zo maakt minister Blok vorig jaar met Marokko afspraken over de terugkeer van 52 illegale Marokkanen. Normaal werkt Rabat terugname eerder tegen. Deze keer mislukte de uitzetting omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid de groep grotendeels ’kwijt’ was. Ook blijkt het kabinet de eigen belofte niet na te komen om emigratielanden onder druk te zetten via handelarelaties of het korten van hulpgelden.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/265794569/terugsturen-van-uitgeprocedeerde-asielzoekers-lukt-niet