EUROPE’S BIG MISTAKE!

TO GET THIS: YOU HAVE TO WORK HARD!

Hier een beknopte beschrijving: “Hun eigen land is 1 van de armste landen in de wereld”. Hoe denk je komt dat? Eigenlijk is de vraag waarom de armoede in Afrika zo schrijnend is!

Ze komen hier met hele volksstammen, die dus niet, en sommigen zelfs NOOIT zullen werken! Maar wel stellen zij eisen en verwachten ze dat wij deze zullen inwilligen! Als wij hiertegen protesteren, worden wij als racisten bestempeld!

Het Afrikaanse continent heeft veel potentie, al was het alleen maar vanwege de vele grondstoffen en de voornamelijk jonge bevolking. Het percentage van de bevolking dat in armoede leeft is volgens de Wereldbank het hoogst, omdat de meesten niet (willen) werken en de geboortegolven hier het hoogst zijn! De enorme bevolkingsgroei op het continent maakt het er dus ook niet beter op! Ondanks dat ze steun krijgen via diverse ontwikkelingsorganisaties. Miljarden werden o.a. in Zuid-Soedan gestopt, maar het heeft allemaal niet geholpen.

Terwijl de regering de helft van zijn budget besteedt aan wapens, houdt de Internationale Hulpindustrie het land op de been. Ook vriendjespolitiek en corruptie komen in veel Afrikaanse samenlevingen voor. Dit is een continent waar de machthebbers corrupt zijn en de bevolking te lui is om te werken en voornamelijk profiteert van ’s werelds grootste Hulporganisaties!

Conclusie: “het binnenhalen van dIT SOORT bevolkingsgroepen in onze EUROPESE landen is de grootste fout die een CONTINENT kan maken!