We betalen zelf mee om te worden gedemoniseerd!

Screenshot_198

We leven in krankzinnige tijden. Linkse activisten wenden slavernij en slavenhandel aan voor de ontwaarding van straatnamen, volksfeesten, boeken en andere zaken. De identiteitsdiscussie is niet zonder reden een eenrichtingsdebat.

Eindelijk is er een gedegen bundel verschenen over het thema van deze tijd: Diversiteit, Identiteit en de ‘Culture Wars’, onder redactie van Paul Cliteur en Perry Pierik.

Historicus Sid Lukkassen ontvouwt hierin in een messcherpe bijdrage de aard van het identiteitsdebat: ‘Identiteitspolitiek is anti-Europees in die zin dat alles wat schoonheid, eigenwaarde en kracht uitstraalt, verdacht wordt gemaakt als autoritair of suprematistisch. De essentie van de postmoderne ironische levenshouding is dat men alles aan het westen dat niet clownesk is, toch afdoet als clownesk, en alles aan het westen dat niet clownesk wil zijn, afdoet als nazi. Wat overblijft is geen identificeerbare Europese Leitkultur, maar een mengelmoes van culturen uit de derde wereld en een afgevlakt consumentisme.’

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2019/11/we-betalen-zelf-mee-om-te-worden-gedemoniseerd-723772/