Nederland is geen land meer…

(Door: Michel Mulder)

Gerelateerde afbeelding

Nederland is een stad, geen land!

Ik hoor het Rutte nog zo zeggen: ,,Nederland is een fantastisch land.”
Met deze opmerking was Rutte waarschijnlijk weer zijn geheugen een moment kwijt, want het woord dat hij zocht was waarschijnlijk een fatalistisch land.

Wij leven in een ‘land’ waar politici bovenop hun al veel te riante uitkering – of schadeloosstelling zoals dit officieel heet – ongestraft wachtgeld en allerlei vergoedingen mogen ontvangen, daar waar zij de levensstandaard voor ouderen, uitkeringsgerechtigden, zieken en gehandicapten het liefst vandaag nog volledig de nek om draaien.

Walgelijke sujetten als Dijkhoff, Weverlings en Diks komen er zonder gêne voor uit dat zij zich, ten laste van de belastingbetaler, extra verrijken en gaan daarna met opgwekt gemoed naar de Tweede Kamer om het leven van voornamelijk voornoemde groepen tot een ware hel, ook wel strafkamp genaamd, te maken met een welhaast orgastisch genoegen.

In dit land is het mogelijk dat wij iedere kansparel uit de woestijn opvangen, en faciliteren in een levensstandaard die voor veel autochtone Nederlanders niet meer haalbaar is, en debatteren
wij of we opgepakte oorlogsmisdadigers terug moeten halen, om ze vooral maar hier in onze Club Med-achtige gevangenissen op te bergen, want die in het buitenland zijn zo hartvochtig.

Dat land heeft ook een schaduwzijde, genaamd de Nederlander.
Als Nederlander heb je in dit ‘land’ geen rechten meer, behalve het betalingsrecht en het recht om te sterven.
Hoe wij met onze meest kwetsbare groepen omgaan is daadwerkelijk bij de beesten af, en dat geeft feilloos het probleem weer want voor onze roverheid zijn wij niet meer dan beesten.

Dagelijks mogen wij meemaken dat voor onze roverheid zelfs mensen met kanker niet meer ingeschaald worden als rechthebbend op een menswaardig leven, als je een ziekte als kanker krijgt en je hebt de pech om in een uitkeringssituatie te zitten dan ben je aan de goden, of in het geval van Tamara van Ark aan de duivel overgeleverd.

Voor o.a. van Ark is een ‘vonnis’ genaamd kanker niet genoeg, nee dit vonnis is een teken om er nog een schepje bovenop te doen bij de schoffering en geestelijke mishandeling van ,,die verrote uitkeringstrekkers.”

Zelfs in misschien de laatste fase van je leven wordt je door onze volledig verrotte en tot op het bot corrupte roverheid geen menswaardig bestaan gegund, nee de ‘uitkeringslijer’ mag afsterven ter meerdere eer en glorie van het budget van onze kansparels en de wachtgeldregeling van politici.

Nederland is geen land meer maar is een open riool, een penetrant stinkende beerput geworden, waar het recht van de sterkste – lees: de rijksten – overheidsbeleid is geworden, en waar de gewone autochtone Nederlander mag sterven…… uiteraard met zo min mogelijk kosten.

https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20150602-nederland-is-een-stad-geen-land