Er moet een massademonstratie komen tegen de islamisering van Europa

(Door: “Balkanske priče”)

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het voor hem als gekozen politicus zijn taak en zijn plicht is om de gevaren van onder meer de ‘massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering’ te benoemen. De moslimcultuur is een jihad-cultuur, die elke andere cultuur wil onderdrukken en uitroeien. En volgens Wilders vindt er, na de islamitische invasies van 732 en 1683, nu een derde, sluipende en niet-gewelddadige invasie plaats. ‘Zonder islamitisch leger, maar dat komt omdat de bange dhimmies uit het Westen de deur voor de islam en de moslims wagenwijd openzetten’…

De islam streeft naar een wereld, die geregeerd wordt door islamieten. Met de sharia, islamitische recht gebaseerd op de Koran, als scherprechter.De westerse waarden en normen worden als slecht gezien. De waarden en normen van de Koran zullen leidend moeten worden.Een Koran waarin ongelovigen/niet-moslims als “apen, zwijnen en duivelsdienaren” te boek staan.Een Koran waarin letterlijk staat:‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’(Soera- 3: 28)…Een Koran waarin letterlijk staat:‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!’(Soera- 60:4) …Een Koran waarin letterlijk staat:‘De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’(Soera- 4:76, 60:4)…Een Koran waarin letterlijk staat:‘Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan’(Soera-2:85)…

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/11/23/er-moet-massademonstratie-komen-tegen-de-islamisering-van-europa/